Podatki lokalne - wymiar, pobór, egzekucja

Promocyjna cena
%
 • 118,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 104,25 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Dochody z tzw. podatków lokalnych są drugim największym źródłem dochodów własnych w gminach (po udziałach w stanowiących dochody budżetu państwa podatkach dochodowych PIT i CIT) i to właśnie trzy tryby proceduralne z nimi związane (wymiar, pobór i egzekucja) są przedmiotem niniejszego opracowania. Jednak szczególne miejsce w tym opracowanie ma opis zmian w ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw i nowelizacji ustawy śmieciowej... więcej ›

Opis książki

W celu właściwego wykonywania zadań własnych, gminy zostały wyposażone w atrybuty, takie jak osobowość prawna czy prawo własności, dzięki którym w możliwie pełnym zakresie mogą skupiać się na realizowaniu przypisanym im na poziomie ustawowym ich zadań własnych.
Do realizacji tych zadań niezbędne są środki finansowe. Oprócz dochodów z majątku gminy oraz np. udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych czy od osób prawnych (najbardziej wymierny w ujęciu kwotowym na tle innych) niezwykle istotnym źródłem dochodów własnych w gminach są dochody, na wysokość których gminy mają nie mały wpływ – tj. dochody z tytułu podatków i opłat. Przy czym nie wszystkie ,,dochody podatkowe" są pobierane przez te jednostki samorządu terytorialnego.

Należności z tytułu podatków:

 • dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 • od spadków i darowizn,
 • od czynności cywilnoprawnych

stanowią wprawdzie dochody gminnych budżetów lecz są pobierane przez inne niż samorządowe organy podatkowe – tj. przez Naczelników Urzędów Skarbowych.

W skali gminnych budżetów dochody z opłat – w zależności np. od charakteru i położenia gminy - mogą być pozyskiwane w różnych wysokościach i stanowić wymierne źródło wpływów finansowych. Jednak to dochody z tzw. podatków lokalnych są drugim największym źródłem dochodów własnych w gminach (po udziałach w stanowiących dochody budżetu państwa podatkach dochodowych PIT i CIT) i to właśnie trzy tryby proceduralne z nimi związane (wymiar, pobór i egzekucja) będą przedmiotem niniejszego opracowania.

Najmniejszy wpływ organy gmin mają na stanowiący przedmiot niniejszego opracowania tryb egzekucji administracyjnej, w trakcie której odpowiednie organy (Naczelnicy Urzędów Skarbowych) podejmują działania zmierzające do przymuszenia ,,gminnych podatników" do realizacji ciążącego na nich obowiązku zapłaty zaległych należności podatkowych. W tym zakresie działania organu wykonawczego w gminie kończą się na wystawieniu tytułu wykonawczego, na podstawie którego działania wobec dłużnika będzie podejmował wskazany powyżej skarbowy organ egzekucyjny.

Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja.

Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych jakie maja wpływ na politykę finansowa gmin w ostatnich miesiącach w tym opis zmian w:

 • Ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
 • Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Dnia 11.9.2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która 15.10.2019 r. została podpisana przez Prezydenta (w chwili oddawania opracowania do druku nie opublikowano jej jeszcze w Dzienniku Ustaw).
Objętościowo niemal 2/3 tej ustawy dotyczy materii związanej z egzekucją administracyjną, dlatego w publikacji zostały omówione najważniejsze zmiany (w celu przejrzystości zapisu w odrębnych punktach), które będą przydatne zwłaszcza dla tych gmin, których organy wykonawcze są jednocześnie organami egzekucyjnymi nie tylko w zakresie ,,zaległości podatkowych" lecz również z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale VIII prezentowanej publikacji przedstawiono podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy śmieciowej, która obowiązuje od 6.9.2019 r.

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów w tym:

 • Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w 2019 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 • omówienie zmian w znowelizowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych;
 • ukazanie najważniejszych z punktu widzenia gminnego wydziału podatkowego konsekwencji nowelizacji ustawy śmieciowej.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • aktualność publikacji (omówienie kluczowych nowelizacji),
 • zbiór 200 najnowszych wyroków sądów administracyjnych odnoszących się do podatków lokalnych,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • autorskiej wzory dokumentów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 286
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8198-194-1
 • EAN: 9788381981941
 • Kod serwisu: 00832500

Kategorie