Bestseller

Nadużywanie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie zagadnienia nadużywania prawa do informacji publicznej z uwzględnieniem analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. Krytycznej ocenie poddano stosowanie klauzuli nadużycia w praktyce orzeczniczej oraz instrumenty prawa materialnego i procesowego... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie zagadnienia nadużywania prawa do informacji publicznej.

Celem zawartej w książce analizy jest przede wszystkim ustalenie w jakich przypadkach sądy dostrzegają nadużywanie, jakie cechy przypisują konkretnemu żądaniu oraz jak procesowo taka sprawa się kończy. W tej mierze kluczowa będzie odpowiedź na pytanie, czy podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej może – w świetle orzecznictwa – nie zrealizować obowiązku informacyjnego w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa.

W polskim prawie nie ma przepisu, który pozwalałby na zaniechanie obowiązku udostępnienia informacji publicznej ze względu na nadużycie prawa do informacji. Wydaje się to na pierwszy rzut oka okolicznością sprzyjającą dla osób korzystających z prawa dostępu do informacji publicznej. Okazuje się jednak, że pojęcie nadużycia prawa do informacji wielokrotnie poruszane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz znajduje wyraz w treści wydawanych rozstrzygnięć.

W praktyce sądów administracyjnych nadużycie prawa do informacji publicznej jest odnoszone do m.in.:

 • oceny, czy określona informacja stanowi informację publiczną,
 • stosowania instytucji informacji przetworzonej,
 • przyznawania prawa pomocy na etapie postępowania sądowoadministracyjnego,
 • zasadności wymierzania grzywny organowi za nieprzekazanie skargi do sądu,
 • oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
 • tzw. miarkowania kosztów postępowania sądowego,
 • możliwości oddalenia skargi przez sąd administracyjny.

Zarazem, orzecznictwo nie prezentuje jednolitego podejścia do pojmowania nadużycia prawa do informacji publicznej, dopuszczalności podniesienia przez organ zarzutu nadużycia w toku postępowania, czy też finalnie instrumentów prawnych, których stosowanie może się wiązać ze stwierdzonym nadużyciem. W niepewnej sytuacji znajdują się zarówno osoby korzystające z prawa do informacji, gdyż nie wiedzą, kiedy ich wniosek może zostać zakwalifikowany przez organ lub sąd jako przejaw nadużycia, jak i podmioty stosujące prawo, gdyż nie mają pewności, w jakich sytuacjach zarzut nadużycia może okazać się skuteczny.

Celem książki jest analiza orzecznictwa sądów administracyjnych poruszających zagadnienie nadużycia prawa do informacji. Krytycznej ocenie poddano stosowanie klauzuli nadużycia w praktyce orzeczniczej oraz instrumenty prawa materialnego i procesowego wykorzystywane przez sądy i organy w przypadku uznania, że w sprawie doszło do nadużycia prawa do informacji publicznej. Rozważania uzupełnił przegląd prawodawstwa innych wybranych krajów, jak również analiza sprawy dyscyplinarnej radcy prawnego, ukaranego za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa.

Dzięki tej publikacji dowiecie się Państwo m.in.:

 • Kiedy możemy mówić o nadużyciu prawa do informacji publicznej?
 • W jakich przypadkach sądy administracyjne stosują klauzulę nadużycia?
 • Jakie instrumenty prawne są stosowane w przypadku uznania, że w sprawie doszło do nadużycia?
 • Jakie są wątpliwości natury prawnej i konstytucyjnej posługiwania się klauzulą nadużycia w sytuacji braku ustawowej regulacji?
 • Jakie instrumenty prawne mogą być stosowane przez organ, w sytuacji gdy realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie dałaby się pogodzić z bieżącą działalnością podmiotu publicznego?

Poradnik skierowany jest do:

 • osób, korzystających z prawa do informacji publicznej, które w reakcji na złożony wniosek dowiedziały się o tym, że stanowi on nadużycie prawa,
 • organów administracji publicznej, stosujących ustawę o dostępie do informacji publicznej,
 • radców prawnych i adwokatów, reprezentujących strony w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej,
 • sędziów sądów administracyjnych, orzekających w sprawach dostępu do informacji publicznej,
 • naukowców, zajmujących się zagadnieniem dostępem do informacji publicznej lub zagadnieniem nadużycia prawa.

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Wprowadzenie

Rozdział I. Standardy ograniczania i ochrony prawa do informacji

Rozdział II. Aspekt teoretyczny nadużywania

 • 1. Teoretyczne ramy nadużycia prawa
 • 2. Nadużycie prawa do sądu
 • 3. Nadużycie prawa do informacji publicznej
 • 4. Cel ustawy o dostępie do informacji publicznej w kontekście nadużycia prawa

Rozdział III. Nadużywanie prawa do informacji w perspektywie porównawczej

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Nadużycie prawa do informacji w prawie międzynarodowym
 • 3. Nadużycie prawa do informacji w ustawodawstwie wybranych państw europejskich
  • 3.1. Estonia
  • 3.2. Irlandia
  • 3.3. Hiszpania
  • 3.4. Malta
  • 3.5. Serbia
  • 3.6. Podsumowanie

Rozdział IV. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie nadużywania prawa do informacji

 • 1. Reakcje materialnoprawne na nadużywanie prawa do informacji
  • 1.1. Depublicyzacja informacji
   • 1.1.1. Informacje dotyczące spraw indywidualnych
   • 1.1.2. Informacje żądane w interesie własnym
   • 1.1.3. Informacje dotyczące nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy
   • 1.1.4. Spór cywilny u podstaw złożonego wniosku
   • 1.1.5. Depublicyzacja a wniosek uciążliwy
   • 1.1.6. Znaczenie art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
   • 1.1.7. Orzeczenia sądowe negujące zasadność depublicyzacji
   • 1.1.8. Reakcja procesowa – stwierdzenie nieważności decyzji
   • 1.1.9. „Informacja prywatna"
  • 1.2. Inne zasady i tryb dostępu do informacji a nadużywanie prawa do informacji
  • 1.3. Stosowanie instytucji informacji przetworzonej
   • 1.3.1. Informacja przetworzona w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
   • 1.3.2. Informacja przetworzona a nadużycie prawa do informacji publicznej
   • 1.3.3. Nadużycie prawa do informacji publicznej a kwalifikowanie informacji jako przetworzonej
   • 1.3.4. Nadużycie prawa do informacji a przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego
   • 1.3.5. Oddalanie przez sądy zarzutów nadużycia prawa do informacji publicznej przy ocenie stosowania instytucji informacji przetworzonej
   • 1.3.6. Obowiązek podniesienia zarzutu nadużycia w decyzji administracyjnej
  • 1.4. Wykorzystywanie opłat za udostępnienie informacji publicznej
  • 1.5. Wykorzystywanie innych proceduralnych instrumentów
 • 2. Reakcje procesowe sądów administracyjnych na nadużywanie prawa do informacji
  • 2.1. Odmowa przyznania prawa pomocy
  • 2.2. Dopuszczalność odrzucenia skargi wniesionej w sprawie oczywiście i rażąco błahej
  • 2.3. Oddalenie wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu
  • 2.4. Oddalenie skargi
  • 2.5. Stwierdzenie, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie organowi grzywny i przyznanie sumy pieniężnej
  • 2.6. Miarkowanie kosztów sądowych
  • 2.7. Oddalenie zarzutów nadużycia prawa

Rozdział V. Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego a nadużywanie prawa do informacji przez klienta

Rozdział VI. Wnioski końcowe

 • 1. Rozważania ogólne
 • 2. Brak jednolitego rozpoznania celu ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • 3. Wątpliwa depublicyzacja informacji
 • 4. Stosowanie instytucji informacji przetworzonej w związku z nadużyciem prawa do informacji
 • 5. Wątpliwe stosowanie odmiennych zasad i trybu dostępu do informacji publicznej
 • 6. Stosowanie instytucji procedury sądowoadministracyjnej w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa do informacji
 • 7. Rozstrzygnięcie procesowe o oddaleniu skargi jako konsekwencja nadużycia prawa
 • 8. Uwagi na temat ewentualnych zmian legislacyjnych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 156
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8291-043-8
 • EAN: 9788382910438
 • Kod serwisu: 00918800

Kategorie