Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Bestseller

Wynagrodzenia w oświacie + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jedyne na rynku, praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. Poradnik uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela z 5.8.2022 r. Książka zawiera dużą liczbę przykładów oraz wzory dokumentów, które ułatwią realizację codziennych obowiązków... więcej ›

Opis książki

Jedyny na rynku, kompleksowy poradnik zawierający praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli na tle statusu i kompetencji samorządowych.

W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację systemową z 5.8.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730), która weszła w życie 1.9.2022 r. Konstrukcja książki wyposaża Czytelnika nie tylko w całokształt narzędzi i umiejętności związanych z bezpośrednim zarządzaniem jednym z największych obszarów sektora finansów publicznych, ale także w wiedzę pozwalającą rozumieć te procesy na tle szeroko rozumianych finansów publicznych.

Wiedza o systemie płac i sposobie jego praktycznego, optymalnego stosowania nabiera zwłaszcza obecnie fundamentalnego znaczenia. Nie należy zapominać, że w środowisku nauczycielskim wciąż za nierozwiązane uznawane są postulaty zgłaszane w ramach protestów w 2019 r. Od tego czasu każda szkoła, wszyscy nauczyciele i uczniowie stawili czoła ponadto pandemii i nauce zdalnej, a następnie reorganizacji wynikającej z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, a teraz doświadczają skutków kryzysu światowego. W niniejszej publikacji, w oparciu o komentarz dotyczący zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, przedstawiono możliwości i sposoby korzystania z uprawnień społeczności lokalnej w zakresie kształtowania płac i dostosowania ich do stale zmieniającej sytuacji.

Poradnik zawiera kompleksowe opracowanie na temat wynagrodzeń nauczycielskich, uwzględniające zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy – Karta Nauczyciela z 5.8.2022 r., w tym:

 • omówienie i wyjaśnienie znowelizowanych przepisów, w tym umiejscowienie znaczenia i istoty poszczególnych zmian;
 • odrębne opisanie i wyjaśnienie relacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego i lokalnego w sferze płac nauczycielskich, w tym skutków oraz zakresu zmian wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela;
 • analizę możliwości stanowienia indywidualnej płacy nauczyciela i relacji tej płacy do wymogów prawa w zakresie płacy łącznej (średniej) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
 • omówienie wariantowych możliwości i decyzji płacowych oraz ich skutków dla procesu budowania zorientowanej jakościowo oświaty lokalnej (uchwała w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycielskich, szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego);
 • dużą liczbę przykładów wyjaśniających omawiane zagadnienia.

Najważniejsze zalety prezentowanej publikacji, dzięki którym szybciej wykonacie Państwo swoje obowiązki i rozwiążecie problemy związane z interpretacją przepisów prawa:

 • opisanie i analiza systemu wynagradzania nauczycieli w kontekście kompetencji, uprawnień i możliwości przypisanych kolejno wszystkim podmiotom zarządzającym sferą oświaty publicznej (nauczyciel, dyrektor, samorząd, administracja rządowa);
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
 • koncentracja na praktycznych rozwiązaniach i przykładach;
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
 • 70 przydatnych wzorów dokumentów.

Publikacja otwiera drogę do pełnego zrozumienia złożonego systemu wynagrodzeń nauczycielskich i w konsekwencji pozwala zacząć wykorzystywać wszystkie szczegółowe możliwości, jakie z niego wynikają.

W książce Czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego uchwały samorządowe są najważniejszymi aktami prawa w określaniu wysokości płac nauczycielskich, skoro to ustawa budżetowa powołuje kwotę bazową dla nauczycieli, a ustawa – Karta Nauczyciela wskazuje niezbędne wskaźniki?
 • W jakim stopniu uchwalenie lokalnego regulaminu wynagradzania pozwala lepiej adresować środki na płace nauczycielskie, w tym wspierać zaangażowanie nauczycieli, a w jakim przypadku dzieje się to z pominięciem ich bieżącej aktywności zawodowej?
 • Jakie znaczenie mają „średnie wynagrodzenia" w systemie płac nauczycielskich i jak się do tego mają wynagrodzenia „paskowe"?
 • Kiedy użyte w ustawie – Karta Nauczyciela wyrazy „co najmniej" mają zasadnicze znaczenie dla płac nauczycielskich?
 • Dlaczego Minister Edukacji i Nauki nie odgrywa już znaczącej roli w procesie stanowienia płac nauczycieli i dlaczego ma to swoje głębokie uzasadnienie?
 • Czy nauczyciel może i powinien liczyć na indywidualnie ustalone w szkole wynagrodzenie zasadnicze?
 • Jakich rozwiązań należy unikać w kształtowaniu szczegółowych przepisów regulaminu wynagrodzeń, a jakie promować?
 • Czy wciąż można mieć więcej niż zwykle godzin ponadwymiarowych, skoro ustawa – Karta Nauczyciela pozostała w tym obszarze niezmieniona?
 • Jak naliczyć wynagrodzenie nauczycielowi bez stopnia awansu, a jak mentorowi?
 • Czy wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego zależy od stopnia awansu i dlaczego to stwierdzenie wydaje się zagmatwane?
 • Dlaczego nie należy unikać dialogu z lokalnymi związkami zawodowymi nauczycieli oraz dlaczego taki dialog jest korzystny zarówno dla samorządu, jak i dla nauczycieli?
 • Jak i dlaczego współdziałać z rodzicami, by zwiększać ofertę szkoły?
 • Kiedy i dlaczego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może być niższy niż to wynika wprost z ustawy – Karta Nauczyciela.

W książce Czytelnik znajdzie również 70 przydatnych wzorów dokumentów, m.in.:

 • ustalenie stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela początkującego,
 • informacja o przyznaniu dodatku motywacyjnego,
 • informacja o przyznaniu dodatku funkcyjnego dla mentora,
 • zobowiązanie nauczyciela do pracy w ramach godzin ponadwymiarowych,
 • rozliczenie miesięczne tygodniowej liczby godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw,
 • wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć w podwyższonym wymiarze pensum,
 • rozwiązanie umowy o pracę – częściowa likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne,
 • informacja o przyznaniu świadczenia „na start",
 • stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela,
 • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem niepedagogicznym.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • 7 wzorów dokumentów związanych z określeniem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
 • 9 wzorów dokumentów związanych określeniem dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
 • 5 wzorów dokumentów związanych z godzinami ponadwymiarowymi,
 • 4 wzory dokumentów związanych z podwyższonym wymiarem pensum,
 • 11 wzorów dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 336
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-605-8
 • EAN: 9788382916058
 • Kod serwisu: 00952400

Kategorie