Vademecum prezesa spółki komunalnej + płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowane Vademecum to zestaw obowiązkowy w każdej gminie, powiecie i województwie gdzie tworzy się nowe spółki oraz gdzie poddawane są audytowi już funkcjonujące. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta jest niezbędna wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek... więcej ›

Opis książki

Vademecum głównie skierowane jest do członków zarządu spółek komunalnych i ma na celu pokazanie, że do realizacji gospodarki komunalnej można podchodzić niekonwencjonalnie i niekoniecznie mogą mieć zastosowanie tylko sztampowe rozwiązania. Oczywiście obok praktycznych wskazówek, nie sposób uniknąć teoretycznego tła wskazującego na formalno-prawne aspekty wynikające z obowiązujących przepisów. Warto podkreślić, że do tej pory na rynku nie było publikacji dedykowanej prezesom spółek komunalnych.

Tylko w prezentowanej publikacji znajdują się zebrane w jednym miejscu najważniejsze kwestie dotyczące: powoływania spółek, powierzenia zadań, polityki finansowej, wynagrodzenia zarządu spółki, odpowiedzialności członków zarządu, ograniczeń dotykających osoby zasiadające w zarządzie spółki komunalnej, nadzoru nad spółkami.

Najważniejsze zalety Vademecum, ułatwiające wykonywanie obowiązków i rozwiązywanie problemów z interpretacją przepisów prawa to:

 • unikalny zestaw informacji skoncentrowany na branży komunalnej,
 • zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych wzorów, przykładów, wyliczeń,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz orzecznictwa.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania prezes spółki komunalnej,
 • kompetencje, zadania i obowiązki prezesa w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych, finanse publiczne),
 • zasady przystosowania sprawozdania rocznego spółki,
 • zasady gospodarki finansowej w tym prawa i obowiązki prezesa i głównego księgowego wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • współpracę z innymi podmiotami (gminą czy lokalną społecznością),
 • relacje pomiędzy organami spółki (organ nadzorczy i właścicielski),
 • zasady rozliczania zadań zlecanych przez macierzystą JST w kontekście pomocy publicznej,
 • zasady nadzoru nad spółką i jej władzami ze strony właściciela,
 • ograniczenia w wykonywaniu innych funkcji z uwagi na zasiadanie w zarządzie spółki komunalnej,
 • odpowiedzialność związana z zarządzaniem spółką w tym działania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym i KSH,
 • zagrożenia i specyfikę poszczególnych branż spółek komunalnych (w tym odpadowej, mieszkaniowej czy wodociągowej),
 • zalety i wady zamówień in house w branży odpadowej.

Tylko dzięki naszej publikacji Czytelnik pozna:

 • relacje panujące między spółką a macierzysta jednostką samorządu,
 • kiedy dochodzi do pomocy publicznej i jak w orzecznictwie traktuje TSUE spółki komunalne,
 • kto podpisuje finansowe sprawozdanie roczne, a kto za nie odpowiada,
 • jakie są kluczowe postanowienia umowy spółki/aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jak ustawa kominowa reguluje wysokość wynagrodzenie zarządu spółki komunalnej,
 • z jakich stałych elementów składa się wynagrodzenie zarządu spółki,
 • jaką odpowiedzialność ponosi członek zarządu spółki komunalnej,
 • jakich działalności nie można wykonywać zasiadając w zarządzie spółki komunalnej,
 • przydatne instrumenty w zarządzaniu spółką komunalną np. benchmarking, controlling.

Prezentowane Vademecum to zestaw obowiązkowy w każdej gminie, powiecie i województwie gdzie tworzy się nowe spółki oraz gdzie poddawane są audytowi już funkcjonujące. Dzięki tej publikacji Czytelnik uzyskuje wiedzę o prawnych regulacjach dotyczących działalności spółek z udziałem samorządów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych. Wiedza ta jest niezbędna wszystkim osobom nadzorującym spółki z ramienia samorządów ale również członkom organów spółek.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem spółek w tym  m.in. o kwestie dotyczące:

 • W jakiej formule mogą działać spółki komunalne?
 • Jakie rodzaje spółek mogą tworzyć poszczególne samorządy ?
 • Jakie są procedury utworzenia spółki przez samorząd terytorialny?
 • Kto powołuje członków zarządu spółki komunalne?
 • Czy spółki komunalne mają ograniczony przedmiot działalności?
 • Czy spółka komunalna może prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej?
 • Jakie są sankcje za prowadzenia działalności poza dopuszczalnym zakresem?
 • Czy wójt, burmistrz, prezydent, radny mogą być członkami rad nadzorczych spółek z udziałem samorządu?
 • Czy komisja rewizyjna rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa może kontrolować spółkę komunalną?
 • Jak powierzyć własnej spółce wykonanie zadań samorządu oraz jak je rozliczyć, żeby nie narazić się na zarzut niedozwolonej pomocy publicznej?
 • Czy warto korzystać z zamówień in house i jak się to robi?

Jednak koncentracja publikacji na prezesie spółki komunalnej powoduje, że zebrane zostały w niej informacje wspierające i pomagające mu w zarządzaniu tym przedsiębiorstwem a w szczególności dowie się:

 • Jak planować budżet i prowadzić politykę finansową spółki?
 • Które przedsięwzięcia są traktowane jak pomoc publiczna?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w kontrakcie managerskim?
 • W jakich sytuacjach ponosi odpowiedzialność majątkową, osobistą lub karną?
 • Kiedy i dla jakich podmiotów składa sprawozdanie z działalności?
 • Na jakich zasadach może wnioskować o kredyt w bankach komercyjnych?
 • Jak ustawa kominowa wpływa na wynagrodzenie prezesa spółki?
 • Czy prezes musi składać oświadczenia majątkowe?
 • Jakie w praktyce modela zarządzania spółką się sprawdzają i jakie rozwiązania sprawdzone w innych spółkach można zastosować we własnym przedsiębiorstwie?
 • Czy warto się porównywać z innymi spółkami, czyli czym jest benchmarking i jak może pomóc w zarządzaniu spółką?
 • Czym jest controlling i dlaczego pomaga w lepszym zarządzaniu spółką?

Spółki komunalne zajmują się organizacją usług publicznych w wielu branżach, chociaż dominują w : odpadach, mieszkalnictwie, transporcie, wodociągach. Branże te mają swoją specyfikę, dlatego prezes takiej spółki musi posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne do jej zarządzania. Ważnym elementem publikacji są opinie i rekomendacje przygotowane przez prezesów lub członków zarządu kilku spółek komunalnych w tym z branży wodno-kanalizacyjnej.

Uzupełnieniem Vademecum jest płyta CD, na której znajdą się m.in. :

 • wzory umowy spółki komunalnej,
 • wzory uchwał rady gminy/powiatu i sejmiku województwa o powołaniu spółki,
 • wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów dla członków organów, oraz wyboru członków rady nadzorczej,
 • wzory uchwał organów spółki związane z wynagrodzeniami w spółce,
 • wzór kontraktu menadżerskiego.

Partnerem merytorycznym publikacji jest Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy z Poznania.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 370
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 640 g
 • ISBN: 978-83-8198-494-2
 • EAN: 9788381984942
 • Kod serwisu: 00872700

Kategorie