Ustawa o pracownikach samorządowych + Płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 101,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 143,65 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych  Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja, która w sposób praktyczny omawia poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych. Publikacja zawiera: bogaty zestaw orzeczeń oraz interpretacji... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych 

Komentarz ten to jedyna na rynku publikacja, która w sposób praktyczny omawia poszczególne regulacje ustawy o pracownikach samorządowych. Publikacja zawiera:

 • bogaty zestaw orzeczeń oraz interpretacji organów publicznych  które pokazują jak interpretować poszczególne przepisy ustawy i stosować je w praktyce, wzbogacony o konkretne przykłady oraz przydatne komentarze eksperta;
 • liczne rzeczywiste przykłady z zakresu pojawiających się problemów oraz ich rozwiązania;
 • płytę CD z wzorami pism, dokumentów itp. związanych z zatrudnianiem pracowników samorządowych.

Przepisy dotyczące zatrudniania w samorządzie przynoszą wiele problemów, dotyczących np. poprawnego przeprowadzania naboru, organizacji czasu pracy pracowników, wykonywania szczególnych obowiązków urzędniczych, przeprowadzania ocen pracowniczych itp. 

Komentarz z serii Ustawy w praktyce wyróżnia się praktycznym i przyjaznym dla czytelnika opracowaniem najważniejszych obowiązków dotyczących zatrudniania w urzędzie. Zawiera:

 • interpretacje przepisów z punktu widzenia praktyka i jego codziennych problemów kadrowych w urzędzie,
 • przykłady i odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki zatrudniania w samorządzie,
 • porady eksperta, jak postąpić w problemowych sytuacjach kadrowych,
 • gotowe pisma kadrowe, które należy sporządzać na podstawie ustawy.

Czy zdarzyło Ci się szukać rozwiązań w tych sprawach?

 • Wymogi dotyczące zatrudnienia. Jak rozumieć stawiane w ustawie wymogi dla osób zatrudnianych jako pracownicy samorządowi?
 • Nabór. W jaki sposób przeprowadzać procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze, aby skutecznie zatrudnić kandydata i nie narazić się na zarzut stronniczości?
 • Umowy o pracę. Jakie umowy o pracę można stosować w samorządzie w stosunku do różnych grup pracowników, szczególnie w kontekście ostatnich zmian w przepisach?
 • Zastępstwo. Jak organizować zastępstwo nieobecnych pracowników – jak rekrutować i przygotować dokumentację związaną z zatrudnieniem?
 • Służba przygotowawcza. Czy zawsze jest konieczna a kiedy można ją pominąć?
 • Dodatkowa praca. W jaki sposób interpretować ograniczenia dotyczące wykonywania dodatkowych zajęć przez pracowników samorządowych?
 • jakie szczególne oświadczenia można pobierać od pracowników samorządowych,
 • Wynagrodzenie. Jakie składniki wynagrodzenia przysługują samorządowcom z mocy ustawy, a jakie dodatkowo może wprowadzić pracodawca samorządowy,
 • Czas pracy. w jaki sposób korzystnie dla pracodawcy uregulować kwestie czasu pracy w jednostce samorządowej.

Gotowe odpowiedzi na najczęściej występujące pytania

Zatrudnienie

 • Czy można ogłosić nabór na stanowisko urzędnicze w trakcie okresu wypowiedzenia pracownika przechodzącego na emeryturę?
 • Czy gmina ma obowiązek zatrudnić najlepszego kandydata wyłonionego w trakcie naboru?

Wynagrodzenie

 • Czy dodatek funkcyjny powinien być ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca?
 • Czy trzeba uzasadniać na piśmie, za co pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną?

Czas pracy

 • Czy naczelnikowi wydziału należy rekompensować pracę w nadgodzinach?
 • Czy można ograniczyć rekompensatę nadgodzin tylko czasem wolnym?
 • Czy w jednostce można wprowadzić równoważny czas pracy wobec kierowców?

Obowiązki pracowników samorządowych

 • Co zrobić, gdy pracownik nie złożył w terminie obowiązkowego oświadczenia o stanie majątkowym?
 • Które dane osobowe urzędników podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej?

Płyta CD zawiera 27 gotowych wzorów pism dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych:

 1. Wzór dokumentu dotyczącego procedury naboru
 2. Wzór protokołu z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 3. Wzór regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 4. Wzór regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
 5. Wzór wprowadzania zmian w zakresie stosunku pracy – przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko w przypadku reorganizacji urzędu
 6. Wzór porozumienia w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce zatrudniającej pracowników samorządowych
 7. Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
 8. Wzór oświadczenia majątkowe go wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
 9. Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 10. Wzór oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 11. Wzór zarządzenia w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub marszałka
 12. Wzór zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego otrzymanego polecenia służbowego
 13. Wzór pisemnego potwierdzenia polecenia służbowego
 14. Wzór zawiadomienia o zastrzeżeniach co do zgodności z prawem polecenia służbowego
 15. Wzór informacji o niewykonaniu polecenia prowadzącego do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 16. Wzór pisma w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego
 17. Wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej
 18. Wzór pisma w sprawie przyznania odprawy emerytalnej/rentowej i nagrody jubileuszowej
 19. Wzór pisma w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę
 20. Wzór pisma w sprawie zmiany wysokości procentowej dodatku za wieloletnią pracę
 21. Wzór pisma w sprawie przyznania dodatku specjalnego
 22. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego
 23. Wzór pisma o przeniesieniu pracownika samorządowego na inne stanowisko w przypadku reorganizacji urzędu
 24. Wzór porozumienia w sprawie stosowania zmiennych rozkładów czasu pracy
 25. Wzór oświadczenia pracownika o okolicznościach mających wpływ na świadczenia związane z podróżą służbową
 26. Wzór informacji dla kierowcy o obowiązujących kierowcę przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
 27. Wzór pisma o przeniesieniu do innego wydziału

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 370
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 620 g
 • ISBN: 978-83-255-8938-7
 • EAN: 9788325589387
 • Kod serwisu: 00669200

Kategorie

Tagi