Zapowiedź

Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

Komentarz praktyczny szczegółowo omawiający zażalenie w postępowaniu cywilnym – najczęściej używany środek odwoławczy w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji. Publikacja zawiera także wzory pism procesowych. W 2. wydaniu, uwzględnia ustawę z... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz praktyczny szczegółowo omawiający zażalenie w postępowaniu cywilnymnajczęściej używany środek odwoławczy w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji. Publikacja zawiera także wzory pism procesowych.

W 2. wydaniu, uwzględnia ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (szczegółowo zmiany przedstawia tabela zmian - Sprawdź >).

Publikacja:

 • omawia najnowsze zmiany wprowadzone przez Reformę KPC z 2019 r.,
 • zawiera merytoryczną analizę ważnych orzeczeń sądowych – tych, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian,
 • wskazuje klasyczne błędy i problemy związane z wnoszeniem zażalenia,
 • zawiera wzory pism procesowych,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia strony lub pełnomocnika procesowego wnoszącego zażalenie,
 • uwzględnia nową organizację pracy sądu oraz nałożone na pełnomocników procesowych – nowe obowiązki związane z wnoszeniem środków odwoławczych i postepowaniem odwoławczym.

Część I. obejmuje praktyczny komentarz m.in. do:

 • przesłanek dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym (m.in. kwestia legitymacji, zażalenia od orzeczeń sądu I instancji, zażalenie poziome, zażalenie kierowane do SN),
 • wymagań formalnych zażalenia oraz terminu do jego wniesienia,
 • zażalenia w postępowaniu odrębnym,
 • zagadnień dopuszczalności zażalenia w postępowaniu nieprocesowym oraz w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
 • zażalenia w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • zażalenia w postępowaniu z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
 • zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,
 • zażalenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • postępowania przed sądem I instancji po wniesieniu zażalenia (sądem a quo),
 • postępowania zażaleniowego przed sądem II instancji (sądem ad quem).

Część II. zawiera wzory pism procesowych, w tym m.in.:

 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych,
 • zażalenie na oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia,
 • zażalenie na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów procesu zawarte w wyroku,
 • zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego,
 • zażalenie poziome dotyczące skazania świadka na grzywnę,
 • zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej,
 • zażalenia na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie,
 • zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
 • zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynności komornika,
 • zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia,
 • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zażalenie na koszty przyznane w nakazie zapłaty,
 • zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Prezentowana pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu karnego,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Listopad 2019 r.
Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-812-8967-2
Liczba stron: 520
Oprawa: Miękka