dr Michał Kłos, AHE, sędzia SA

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi.