SSA dr Michał Kłos

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w okresie od 2010 do 2016 r. był Prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a od 1 grudnia 2016 r. jest Apelacyjnym Kierownikiem Szkolenia i Kierownikiem Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, autor licznych publikacji naukowych.