SSA dr Michał Kłos

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury a także Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, autor licznych publikacji i komentarzy do części przepisów z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Jest Przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego publikatora „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi".