Przedsprzedaż

Apelacja i postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych. Komentarz | Linia orzecznicza

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
31 października 2023
Powiadomienie o premierze ›

Praktyczne omówienie znaczenia postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego. Komentarz zawiera linie orzecznicze, przykładowe wzory apelacji, a także orzeczeń zapadających w tym postępowaniu... więcej ›

Opis książki

W ramach dwuinstancyjności postępowania cywilnego apelacja stanowi środek odwoławczy, przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń zapadających przed sądem I instancji (wyroków w postępowaniu procesowym i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym). Możliwość odwołania się od wyroku jest również zapewnieniem rzetelnego procesu, który w swej złożoności może wzbudzać pewne wątpliwości i obawy.

Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie znaczenia postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego, a także nauczenie stosowania tego środka w praktyce prawniczej, bowiem jego umiejętne sporządzenie może stać się kluczem do uzyskania sprawiedliwego wyroku.

Praktyczny komentarz okaże się przydatny przede wszystkim w:

 • sporządzeniu apelacji,
 • skierowaniu apelacji do właściwego sądu,
 • uwzględnieniu terminu wniesienia apelacji,
 • wskazaniu w apelacji właściwego zakresu zaskarżenia,
 • skonstruowaniu skutecznych zarzutów,
 • przewidywaniu potencjalnych skutków wniesienia apelacji,
 • zapoznaniu się z regułami postępowania apelacyjnego.

Ponadto, publikacja szeroko omawia kwestie apelacji i wymogów formalnych z nią związanych, całościowego przebiegu postępowania apelacyjnego, zakresu kognicji sądu odwoławczego i ostatecznie orzeczenia sądu II instancji, m.in. prawomocności, wykonalności, zwrotu akt do sądu I instancji, cofnięcia apelacji i wielu innych.

Poza omówieniem przepisów dotyczących apelacji i postępowania apelacyjnego wyszczególniono również linie orzecznicze dotyczące poszczególnych zagadnień.

W publikacji znajdują się także przykładowe wzory apelacji, a także orzeczeń zapadających w tym postępowaniu.

W kolejnym wydaniu publikacji uwzględniono najnowszą doktrynę, orzecznictwo oraz nowelizacje. Zostały uwzględnione zmiany dotyczące m.in.:

 • wstrzymania z mocy prawa postanowienia w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. (ustawą z 7.4.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1098);
 • nowych wymogów pism procesowych, terminu wniesienia apelacji, zaskarżalności postanowień zapadających w postępowaniu apelacyjnym (ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 614).
 • składu sądu w postępowaniu apelacyjnym (ustawa z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Nr 3216),
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (ustawa z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615).

Autor w przystępny sposób dokonuje omówienia najistotniejszych przepisów z zakresu postępowania apelacyjnego, wskazując obowiązujące orzecznictwo. W publikacji znajdują się również przykładowe wzory apelacji i orzeczeń zapadających w tym postępowaniu.

Publikacja jest w szczególności polecana dla pełnomocników procesowych: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
 • Premiera: 31 października 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8356-061-8
 • EAN: 9788383560618
 • Kod serwisu: 00994700

Kategorie

Tagi