Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

 • 229,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 194,65 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie art. V Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10.6.1958 r. (Konwencji nowojorskiej), podstawowego aktu prawnego z... więcej ›

Opis książki

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie art. V Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10.6.1958 r. (Konwencji nowojorskiej), podstawowego aktu prawnego z dziedziny międzynarodowego arbitrażu handlowego. Przepis ten jest najistotniejszym elementem Konwencji nowojorskiej z uwagi na zawarty w nim zamknięty katalog podstaw odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego wydanego za granicą. Z uwagi na to, że stronami Konwencji nowojorskiej, obok Rzeczypospolitej Polskiej, jest obecnie niemal 160 państw, instrument ten ma kluczowe znaczenie dla postępowań delibacyjnych toczących się na całym świecie, w tym również w Polsce.

W monografii:

 • ogólnie omówiono charakter postępowania delibacyjnego i rolę podstaw odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w ramach tego postępowania;
 • zwięźle scharakteryzowano Konwencję nowojorską, jej zakres zastosowania oraz istotność tego aktu prawnego dla międzynarodowego arbitrażu handlowego;
 • omówiono zagadnienia wspólne dla wszystkich podstaw regulowanych art. V Konwencji nowojorskiej, w tym kwestię ciężaru dowodu oraz przytaczania w konwencyjnych postępowaniach delibacyjnych, rolę prekluzji, zrzeczenia się zarzutów oraz kauzalności w procesie stosowania jednostek redakcyjnych art. V Konwencji nowojorskiej, a także możliwość częściowego uznania i wykonania orzeczenia na podstawie Konwencji nowojorskiej;
 • szczegółowo omówiono każdą z podstaw regulowanych art. V Konwencji nowojorskiej z uwzględnieniem jej rysu historycznego oraz grup przypadków, w jakich znajdzie ona zastosowanie.

Publikacja stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej przez autora z wyróżnieniem w maju 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uwzględnia ona bardzo bogaty dorobek doktryny i judykatury polskiej oraz międzynarodowej.

Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką międzynarodowego arbitrażu handlowego, w szczególności kwestią zagadnienia uznawania i wykonywania zapadłych za granicą orzeczeń sądów polubownych. Jej potencjalnymi adresatami są więc zarówno pełnomocnicy profesjonalni występujący w postępowaniach delibacyjnych (adwokaci i radcowie prawni), sędziowie rozstrzygający w omawianych sprawach, arbitrzy, pracownicy stałych sądów polubownych oraz przedstawiciele nauki zajmujący się szeroko pojętą problematyką arbitrażu.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 408
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 620 g
 • ISBN: 978-83-8158-358-9
 • EAN: 9788381583589
 • Kod serwisu: 00797000

Kategorie