dr Stanisław Sołtysik

Stanisław Sołtysik – doktor nauk prawnych, adwokat. Autor artykułów z zakresu arbitrażu oraz szeroko pojętego postępowania cywilnego. W pracy zawodowej zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego; członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji.