Akcyza. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 364,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 429,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz, pod redakcją Marcina Zimnego – specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Komentarz w sposób... więcej ›

Opis książki

Komentarz, pod redakcją Marcina Zimnego – specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny.

Komentarz w sposób wyczerpujący a zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym;
 • zwolnień przedmiotowych;
 • obowiązków podatnika;
 • podmiotów pośredniczących;
 • zwrotu akcyzy.

Prezentowany Komentarz uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze regulacje, wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 16.5.2019 r. o Funduszu rozwoju i przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123), która wprowadza zmiany stawek akcyzy na wyroby energetyczne;
 • ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), której zmiany w głównej mierze dotyczą opodatkowania akcyzą preparatów smarowych na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe. Dodatkowo zaproponowano rozwiązanie, wobec gazu ziemnego przeznaczonego do napędu silników spalinowych, przewidujące warunek poinformowania Komisji Europejskiej o środku pomocowym (tj. zerowej stawce akcyzy) zamiast uzyskania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej dla stosowania zerowej stawki akcyzy;
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556), w której m.in.:
  • dodano definicje: zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego, okresowej umowy, a także określono organy podatkowe właściwe w sprawach rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych,
  • wprowadzono szczególną zasadę określania właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą i podlega już obowiązkowi rejestracyjnemu jako podmiot wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wskazano obligatoryjne elementy, które powinno zawierać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone oraz potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia,
  • zezwolono na korzystanie z obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych przy jednoczesnym stosowaniu uproszczeń w oświadczaniu (oświadczenie składane jednorazowo w umowie) co do celu ich przeznaczenia.
 • ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2116) wprowadzono zmiany stawek akcyzy na samochody osobowe;
 • ustawą z 21.11.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2523) wprowadzono zmiany stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz tytoniowe.

Pozycja uwzględnia również obwieszczenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 4.11.2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020.

Dla wygody Czytelników, w celu ułatwienia szybkiej orientacji w tekście, w niniejszym Komentarzu wprowadzono szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się podatkiem akcyzowym i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania z tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz doradców i kandydatów na doradców podatkowych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Publikacja zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na temat podatku akcyzowego, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów polskich.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • ustawy o podatku akcyzowym,
 • Ordynacji podatkowej,
 • rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1106
 • Waga: 1720 g
 • ISBN: 978-83-8198-272-6
 • EAN: 9788381982726
 • Kod serwisu: 00846400

Tagi