Przedsprzedaż

Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
16 lutego 2021
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek

Autor: prof. dr hab. SSA Jacek Gołaczyński, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ, dr hab. Kamil Zaradkiewicz

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego stanowi drugi z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach 3 i 4. W publikacji zostały przedstawione następujące zagadnienia: użytkowanie wieczyste – w tym: jego... więcej ›

Opis książki

Tom 4 Systemu Prawa Prywatnego stanowi drugi z tomów poświęconych prawu rzeczowemu. Kolejne, 4. wydanie dzieła uwzględnia nową systematykę materii omówionej w tomach 3 i 4.

W publikacji zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 • użytkowanie wieczyste – w tym: jego geneza, konstrukcja prawna, treść i charakter prawny, zakres przedmiotowy i podmiotowy, powstanie i wygaśnięcie, a także podstawowe obowiązki użytkownika wieczystego;
 • przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych – ukazano kwestie związane z ich regulacją prawną, powstaniem (m.in. na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej czy ex lege), przeniesieniem, pierwszeństwem, wygaśnięciem i ochroną;
 • użytkowanie – omówiono takie kwestie, jak: jego ustanowienie, przedmiot, charakter, wykonywanie, wygaśnięcie, użytkowanie praw, a także użytkowanie przez osoby fizyczne czy rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
 • timesharing – w tym: definicja i geneza tej instytucji, praktyka w kontekście rozwiązań normatywnych ustawodawstw europejskich, wymagania prawa europejskiego w zakresie ochrony konsumentów, konstrukcje i charakter prawny timesharingu w świetle prawa polskiego
 • służebności – w tym: ogólne pojęcie, funkcja społeczno-gospodarcza i rodzaje, czyli: służebności gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu;
 • prawo zastawu – ukazano jego klasyfikację oraz rodzaje, tj.: zastaw zwykły, zwykły na prawach, rejestrowy, rejestrowy na prawach, ustawowy, skarbowy, oraz zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem;
 • hipoteka – omówiono jej pojęcie, regulację w prawie polskim, treść, przedmiot, ochronę i wygaśnięcie, a także hipotekę łączną, hipotekę na wierzytelności hipotecznej oraz jej zaspokojenie;
 • posiadanie – w tym: rys historyczny, istota posiadania i jej funkcje, przedmiot, nabycie, utrata, skutki i ochrona, a także ochrona dzierżenia i ochrona władania lokalem;
 • księgi wieczyste – przedstawiono ich społeczno-gospodarcze i jurydyczne znaczenie, ustrój, prowadzenie (w tym prowadzanie w systemie teleinformatycznym), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz zasady materialnego prawa ksiąg wieczystych.

Nowe wydanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w stanie prawnym od poprzedniego wydania odnoszące się m.in. do:

 • powołania do życia państwowej osoby prawnej – Krajowy Zasób Nieruchomości – na podstawie ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1100);
 • prawa pierwokupu na podstawie ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.);
 • hipoteki, w stosunku do której wprowadzono zmiany na podstawie przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.);
 • szczególnego sposobu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, co przewidują przepisy ustawy z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 786);
 • skutków zniesienia współwłasności (dodano ust. 11–14 do art. 76 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204).

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa rzeczowego, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa rzeczowego.

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Premiera: 16 lutego 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 604
 • Waga: 1400 g
 • ISBN: 978-83-8235-087-6
 • EAN: 9788382350876
 • Kod serwisu: 00883000

Tagi