Bestseller

Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników. Praxis

 • Seria: Praxis
 • Wydanie: 3
 • Rok: 2021
Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 299,25 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz, który w ujęciu systemowym omawia ustawę KRO. Atutem jest wzbogacenie publikacji o pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego oraz omówienie instytucji prawa procesowego... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz, który w ujęciu systemowym omawia ustawę z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Atutem tej pozycji jest to, że została wzbogacona o pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego. Zawiera odwołania m.in. do: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Autorka, kierując się doświadczeniem zawodowym, w komentarzu w sposób jak najbardziej przystępny dokonała też omówienia instytucji prawa procesowego, przydatnego zwłaszcza podczas spraw związanych z zobowiązaniami rodzinnymi.

Publikacja składa się z czterech części, w której przedstawiono zarówno analizę przepisów jak również wzory procesowe.

Część A publikacji jest praktycznym komentarzem do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego omawiający m.in.:

 • instytucję małżeństwa - zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ustanie małżeństwa oraz separację;
 • ustroje majątkowe - ustawowy ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe, przymusowy ustrój majątkowy;
 • instytucję macierzyństwa, ojcostwa oraz sposoby ustalenia;
 • stosunki między rodzicami a dziećmi, w tym opieka nad małoletnim, opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, kuratela, przysposobienie;
 • pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego – unormowania krajowe i międzynarodowe.

Część B zawiera wzory umów, porozumienia, wnioski i pisma procesowe z zakresu prawa rodzinnego materialnego. W sposób kompleksowy wyjaśniono w niej, w jaki sposób należy sporządzić pismo, aby było prawidłowe i spełniało wszelkie wymogi formalne.

W części C znajduje się natomiast komentarz praktyczny dotyczący procedur stosowanych w sprawach rodzinnych, które dotyczą:

 • właściwości sądu;
 • składu;
 • strony, zdolności sądowej i procesowej, współuczestnictwa w sporze;
 • postępowania procesowego i nieprocesowego;
 • skuteczności orzeczenia, czy też
 • kosztów procesu.

W ostatniej części D zamieszczono wzory orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego, w tym m.in. związane z zawarciem małżeństwa, prawami i obowiązkami małżonków, ustawowymi czy umownymi ustrojami majątkowymi oraz obowiązkiem alimentacyjnym.

Dodatkowym atutem publikacji jest system wzajemnych odesłań pomiędzy wszystkimi częściami pracy (A-B-C-D), co umożliwia Czytelnikowi stworzenie gotowych rozwiązań praktycznych na zasadzie komparycji poszczególnych treści. Ponadto, liczne przykłady, wskazówki praktyczne, odwołania do praktyki orzeczniczej są odpowiedzią na wątpliwości, jakie wiążą się z faktycznym stosowaniem przepisów KRO. Książka jest też wzbogacona o uaktualnione referencje odnoszące się do wzorów pism oraz orzecznictwa, co stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów.

Książka prezentuje prawo rodzinne w nowej odsłonie, wyposażone w praktyczne wskazówki i przykłady zastosowania przepisów w praktyce życia codziennego. Problemy polskiej rodziny znajdują swój wymiar społeczny w indywidualnych sprawach, dających impuls dla wzorów pism procesowych w sprawach rodzinnych, ale również mających swój finał na salach rozpraw w postaci wzorów hipotetycznych rozstrzygnięć sądów powszechnych.

Autorka wszystkie zagadnienia stara się dostosować do różnych adresatów. Znajdzie się tu zarówno komentarz do zagadnień ważnych z perspektywy pełnomocnika procesowego, reprezentowanego przez niego klienta, jak i sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Kolejne 3. wydanie zostało zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny, a także o najnowsze zmiany legislacyjne takie jak m.in.:

 • ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.), która przyznała świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
 • ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), która została uchwalona na skutek orzeczenia Trunału Konstytucyjnego z 26.11.2013 r., na mocy którego art. 71 KRO (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci dziecka) utracił moc obowiązującą, oraz postanowienia TK z 11.2.2014 r., które zasygnalizowało potrzebę wprowadzenia unormowania zapewniającego odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na tegoż kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem;
 • ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), która wprowadziła szerokie zmiany m.in. w zakresie:
  • przygotowania sprawy do rozpoznania;
  • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
  • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
  • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
  • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
  • postępowania zabezpieczającego;
  • kosztów sądowych.
 • ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2089), która to wprowadziła zmiany dotyczące powództwa o zaprzeczenie oraz ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1092), który dotyczy wprowadzenia instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym: sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prokuratorów, aplikantów, którzy w swej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Będzie ona użyteczna również dla: studentów i absolwentów studiów prawniczych, a także studentów oraz absolwentów pedagogiki i psychologii. Publikacja może stanowić także nieocenioną pomoc dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy też podmiotów zaangażowanych w pieczę zastępczą.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Praxis
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1760
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1920 g
 • ISBN: 978-83-8235-793-6
 • EAN: 9788382357936
 • Kod serwisu: 00915400

Kategorie