Karolina Główczyńska-Woelke

Ukończyła z wyróżnieniem Politechnikę Poznańską, specjalność Ergonomia i Inżynieria Jakości, a w 2006 r. zdobyła uprawnienia państwowego inspektora pracy w toku aplikacji administracyjnej. Specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, emerytur pomostowych oraz ergonomii. Od 20 lat praktykuje, a także prowadzi wykłady m.in. na uczelniach wyższych (studia podyplomowe) oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest czynnym uczestnikiem krajowych oraz międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie i umiejętności na bieżąco wykorzystuje podczas prac w gremiach międzynarodowych, w tym w grupach roboczych Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (ds. strategii oraz pojawiających się zagrożeń). Pracuje jako ekspert podczas europejskich kampanii prewencyjno-kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.