SSR Kamil Kazimierczak

Sędzia Sądu Rejonowego w Brzezinach, w latach 2009–2012 i 2013–2014 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 2010–2012 merytorycznie odpowiedzialny za prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 655/2014 z 15.5.2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. W roku 2011, w okresie Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej prowadzący grupę roboczą dotyczącą projektu tego rozporządzenia. Autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego procesowego i materialnego.