dr Krystyna Gromek

Doktor nauk prawnych; stopień uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka dwóch warszawskich uczelni: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej).

W swej pracy zawodowej prawnika orzekała przez 25 lat w obszarze właściwości apelacji warszawskiej – ostatnio jako sędzia sądu okręgowego w Warszawie (obecnie w stanie spoczynku), sądziła w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Pełniła przez kilka lat funkcję Naczelnika Wydziału do Spraw Kurateli Rodzinnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Była członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Egzamin Zawodowy Aplikantów Adwokackich w Warszawie.

W swej pracy zawodowej pedagoga przez 6 lat była etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajęcia ze studentami prowadziła zarówno w zakresie przedmiotów pedagogicznych, jak i prawniczych. Wykładała m.in.: metodykę pracy kuratora sądowego, kryminologię i patologię społeczną, prawo karne, prawo rodzinne oraz prawo oświatowe.

Autorka publikacji książkowych, sukcesywnie aktualizowanych w kolejnych wydaniach, a także licznych artykułów i materiałów dydaktycznych dla studentów z zakresu prawa rodzinnego, postępowania z nieletnimi i kurateli sądowej.

 • Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
  Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym....
  Seria: Praxis
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  360,05 zł 379,00 zł
  Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym....
 • Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD
  Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Ponadto do każdego wzoru dodane zostały...
  Seria: Wzory Pism Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  170,05 zł 179,00 zł
  Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Ponadto do każdego wzoru dodane zostały...
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
  Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Publikacja stanowi autorski komentarz do poszczególnych...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  284,05 zł 299,00 zł
  Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Publikacja stanowi autorski komentarz do poszczególnych...