Aleksandra Bieniaszewska

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracownik państwowej jednostki budżetowej. Współpracuje z portalem www.ekspertbudzetowy.pl zajmującego się rachunkowością budżetową oraz wydawnictwem C.H.Beck jako ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Współautorka publikacji pt. „Sprawozdawczość budżetowa” wydawnictwa C.H.Beck oraz artykułów publikowanych w „Finansach Komunalnych”.