Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejszy na rynku wydawniczym, komentarz do ustawy z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2022 r. poz. 1595 ze zm.). Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej z interpretacją i... więcej ›

Opis książki

Najobszerniejszy na rynku wydawniczym, komentarz do ustawy z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2022 r. poz. 1595 ze zm.).

Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej z interpretacją i stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, powołali w bardzo bogatym zakresie orzecznictwo, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

Omawiając problemy powstające przy interpretacji przepisów ustawy o bankach spółdzielczych, komentarze opatrzono uwagami z zakresu prawa spółdzielczego i prawa bankowego oraz innych źródeł prawa.

W publikacji przedstawiono następujące zagadnienia:

 • zakres przedmiotowy ustawy; definicje legalne;
 • kurs przeliczenia euro na złote;
 • tryb pracy organów kolegialnych banków spółdzielczych;
 • obowiązek posiadania co najmniej jednego udziału; wypowiedzenie udziałów przez członka banku spółdzielczego; zwrot wypłat za udziały; wstrzymanie zwrotu wypłat za udziały; niezbywalność, dziedziczenie udziałów oraz zapis na wypadek śmierci;
 • członkostwo banku spółdzielczego w organizacjach;
 • zrzeszanie banków spółdzielczych;
 • terytorialny zakres działalności;
 • obniżenie kapitału założycielskiego poniżej minimum;
 • źródła funduszu zasobowego;
 • czynności bankowe banków spółdzielczych;
 • czynności bankowe banków spółdzielczych;
 • czynności pozabankowe banków spółdzielczych;
 • skład rady nadzorczej w banku spółdzielczym;
 • tworzenie związków rewizyjnych;
 • łączenie się banków zrzeszających;
 • umowa o współdziałaniu banków zrzeszających;
 • pośrednictwo banku zrzeszającego;
 • obowiązek zwiększenia funduszy własnych przez bank zrzeszający;
 • termin przedstawienia pierwszych projektów umowy zrzeszenia.

Publikacja uwzględnia stan prawny, aktualny na dzień 3 stycznia 2023 r.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków, jak i dla przedstawicieli nauki.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
 • Art. 2. [Definicje ustawowe legalne]
 • Art. 2a. [Kurs przeliczenia euro na złote]
 • Art. 2b. [Tryb pracy organów kolegialnych banków spółdzielczych]

Rozdział 2. Banki spółdzielcze

 • Art. 3. [Członkostwo banku spółdzielczego w organizacjach]
 • Art. 4. [Zrzeszanie obligatoryjne banków spółdzielczych]
 • Art. 5. [Terytorialny zakres działalności – progi kapitałowe]
 • Art. 5a. [Obniżenie kapitału założycielskiego poniżej minimum]
 • Art. 5b. [Źródła funduszu zasobowego]
 • Art. 6. [Czynności bankowe banków spółdzielczych]
 • Art. 7. [Czynności bankowe banków spółdzielczych wykonywane za zgodą banku zrzeszającego]
 • Art. 8. [Czynności pozabankowe banków spółdzielczych]
 • Art. 9. [Pośrednictwo banku zrzeszającego]
 • Art. 10. [Obowiązek posiadania co najmniej jednego udziału]
 • Art. 10a. [Wypowiedzenie udziałów przez członka banku spółdzielczego]
 • Art. 10b. [Zwrot wypłat za udziały]
 • Art. 10c. [Wstrzymanie zwrotu wypłat za udziały]
 • Art. 10d. [Niezbywalność, dziedziczenie udziałów oraz zapis na wypadek śmierci]
 • Art. 10e. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
 • Art. 11. [Skład rady nadzorczej w banku spółdzielczym]
 • Art. 12. (uchylony)
 • Art. 13. [Reprezentacja]
 • Art. 14. [Reprezentacja na walnym zgromadzeniu banku zrzeszającego]
 • Art. 15. [Tworzenie związków rewizyjnych]

Rozdział 3. Banki zrzeszające oraz zasady zrzeszania się banków spółdzielczych

 • Art. 16. [Umowa zrzeszenia]
 • Art. 17. [Zasada proporcjonalności i ograniczenia wykonywania prawa głosu]
 • Art. 18. (uchylony)
 • Art. 19. [Zakres czynności wykonywanych przez bank zrzeszający]
 • Art. 20. (uchylony)
 • Art. 21. [Skład i kompetencje rady zrzeszenia]
 • Art. 22. [Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi]

Rozdział 3a. System ochrony

 • Art. 22a. [Cel systemu ochrony]
 • Art. 22b. [Utworzenie systemu ochrony]
 • Art. 22c. [Wypowiedzenie umowy systemu ochrony]
 • Art. 22d. [Zarządzanie systemem ochrony]
 • Art. 22e. [Organy jednostki zarządzającej systemem ochrony]
 • Art. 22f. [Zakres i sposób działania organów menadżerskich jednostki zarządzającej systemem ochrony]
 • Art. 22g. [Ochrona wypłacalności w systemie ochrony]
 • Art. 22h. [Ochrona płynności w systemie ochrony]
 • Art. 22ha. [Mechanizm wsparcia przejęcia banku spółdzielczego]
 • Art. 22i. [Zadania organu zarządzającego systemem ochrony]
 • Art. 22j. [Wezwanie do usunięcia uchybień]
 • Art. 22k. [Sprawozdanie o zastosowaniu środków nadzoru wewnętrznego w systemie ochrony]
 • Art. 22l. [Zwołanie walnego zgromadzenia]
 • Art. 22m. [Wyłączenie prawa do wypowiedzenia]
 • Art. 22n. [Nadzór KNF nad systemem ochrony]

Rozdział 3b. Zrzeszenie zintegrowane

 • Art. 22o. [Utworzenie zrzeszenia zintegrowanego]
 • Art. 22p. [Stosunki wewnątrzkorporacyjne w zrzeszeniu zintegrowanym]
 • Art. 22q. [Ochrona płynności w zrzeszeniu zintegrowanym]
 • Art. 22r. [Zasady tworzenia mechanizmu wsparcia płynności]
 • Art. 22s. [Ochrona wypłacalności w zrzeszeniu zintegrowanym]
 • Art. 22t. [Zasady korzystania z mechanizmów wsparcia płynności i wypłacalności]
 • Art. 22u. [Zakres odpowiedzialności uczestnika zrzeszenia]
 • Art. 22v. [Kontrola wewnętrzna w zrzeszeniu zintegrowanym]
 • Art. 22w. [Wypowiedzenie umowy zrzeszenia zintegrowanego]

Rozdział 4. Zasady łączenia i zrzeszania się oraz współdziałania banków zrzeszających

 • Art. 23. [Łączenie się banków zrzeszających]
 • Art. 24. [Umowa o współdziałaniu banków zrzeszających]

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących

 • Art. 25–27 (pominięte)

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 28. [Obowiązek zwiększenia funduszy własnych przez bank zrzeszający]
 • Art. 29. [Termin przedstawienia pierwszych projektów umowy zrzeszenia]
 • Art. 30. [Dostosowanie statutów]
 • Art. 31. [Termin powołania zarządów banków]
 • Art. 32. [Likwidacja funduszu rozwoju banków spółdzielczych]
 • Art. 33. [Umorzenie obligacji restrukturyzacyjnych]
 • Art. 34. [Źródła finansowania funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych]
 • Art. 35. [Zwrotna pomoc finansowa z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych]
 • Art. 35a. [Pomoc finansowa dla zgrupowań solidarnościowych]
 • Art. 36. [Szczegółowe warunki udzielania zwrotnej pomocy finansowej]
 • Art. 37. [Zwrotna pomoc finansowa dla połączonych banków spółdzielczych]
 • Art. 38. [Zmiana statutu i zasad rachunkowości BFG]
 • Art. 39. [Obligacje banku zrzeszającego]
 • Art. 40. (uchylony)
 • Art. 41. [Obowiązywanie umów zrzeszeń regionalnych]
 • Art. 42. [Nieodpłatne przekazanie akcji banku krajowego – BGŻ S.A.]
 • Art. 43. [Norma derogacyjna]
 • Art. 44. [Wejście w życie]

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 380
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 490 g
 • ISBN: 978-83-8291-725-3
 • EAN: 9788382917253
 • Kod serwisu: 00971800

Kategorie