prof. UJK dr Grzegorz Sikorski

Doktor nauk prawnych; radca prawny od 1994 roku; wpis na listę adwokatów – maj 2005; wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu, a także na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego, handlowego i cywilnego; specjalizuje się w prawie przedsiębiorców, korporacyjnym i bankowym oraz prawie spółek.