dr Grzegorz Sikorski

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego, handlowego i cywilnego; specjalizuje się w prawie przedsiębiorców, korporacyjnym i bankowym oraz prawie spółek.