adw. dr hab. Grzegorz Sikorski

Doktor nauk prawnych; adwokat prowadzący praktykę adwokacką; wpisany też na listę radców prawnych; wykładowca Gdańskiej Akademii Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Toruniu, a także na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Łódzkim; adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa bankowego, handlowego i cywilnego; w pracy naukowej i w praktyce specjalizuje się w prawie przedsiębiorców, korporacyjnym i bankowym, a także w problematyce umów kredytu, w tym hipotecznych.