dr hab. Witold Srokosz, prof. UWr

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; profesor Uczelni; radca prawny we Wrocławiu. Członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego". Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku finansowego oraz w prawnych aspektach technologii blockchain. Zajmuje się także prawem podatkowym, handlowym oraz prawem finansów samorządu terytorialnego. Autor licznych publikacji naukowych: monografii, artykułów, glos, rozdziałów w monografiach oraz komentarzy. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.