Przedsprzedaż

Powództwo o ustalenie. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

 • 189,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
29 grudnia 2023
Powiadomienie o premierze ›

Praktyczny komentarz wraz z wzorami pism, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z powództwem o ustalenie (art. 189 KPC). Publikacja składa się z części zawierającej ogólne informacje na temat powództwa o ustalenie, tj. historia, legitymacja czynna i bierna,... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz wraz z wzorami pism, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z powództwem o ustalenie (art. 189 KPC)Publikacja składa się z części zawierającej ogólne informacje na temat powództwa o ustalenie, tj. historia, legitymacja czynna i bierna, źródło w przepisach i ogólnych zasadach prawa oraz części z podziałem na konkretne rodzaje powództw.

W pierwszym wydaniu publikacji skupiono się na szczegółowym omówieniu przepisu materialnoprawnego, na podstawie którego dopuszczalne są powództwa o ustalenie stosunku prawnego oraz powództwa o ustalenie prawa, i to zarówno ustalenie pozytywne, jak i negatywne.  

Powództwo o świadczenie jest jednym z rodzajów powództw wyróżnianych się ze względu na rodzaj poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej. Powód może żądać zarówno pozytywnego ustalenia istnienia, jak i negatywnego ustalenia nieistnienia prawa lub stosunku prawnego.

Komentarz praktyczny z orzecznictwem to część I. publikacji, który zawiera liczne przykłady oraz aktualne orzecznictwo dobrane tematycznie do każdego z rozdziałów. W publikacji zostały szeroko omówione m.in. zagadnienia dotyczących powództw o ustalenie z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in. powództwo o ustalenie nieważności czynności prawnej z powodu naruszenia art. 58 KC, powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia zobowiązania),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa, powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego),
 • prawa spółdzielczego (m.in. powództwo o ustalenie nieważności uchwały, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielnia powództwo o ustalenie, powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały),
 • Kodeksu spółek handlowych (m.in. interes prawny wspólników, zabezpieczenie roszczeń, zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia na zasadach KC, roszczenie z art. 189 KPC i art. 24 KC, naruszenie art. 24 KC, zabezpieczenie roszczenia – wstrzymanie skuteczności),
 • prawa mieszkaniowego (m.in. wspólnota mieszkaniowa – powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały, legitymacja czynna i bierna, zakres roszczenia, art. 189 KPC a art. 58 KC, zabezpieczenie praw),
 • prawo ksiąg wieczystych (m.in. uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – art. 10 KWU czy art. 189 KPC, legitymacja czynna w ramach art. 10 KWU, legitymacja czynna do występowania z wnioskiem, wąskie rozumienie legitymacji, szerokie rozumienie legitymacji, legitymacja bierna, żądanie pozwu, zbieg roszczeń, zabezpieczenie roszczenia, przedawnienie roszczeń),
 • prawa pracy (m.in. powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, powództwo o ustalenie zawarcia umowy o cały etat),
 • prawo podatkowe (art. 189(1) KPC) (m.in. legitymacja czynna i bierna, przedmiot postępowania).

W części II. publikacji znajdują się wzory pism procesowych takich jak m.in.: pozew o ustalenie płci, pozew o ustalenie wierzytelności i zaspokojenie wierzyciela w trybie art. 533 KC, pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa, pozew o ustalenie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, pozew o ochronę dóbr osobistych członka zarządu, pozew o stwierdzenie nieistnienia uchwały Rady Nadzorczej Spółki, pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz powództwo o ustalenie, pozew o ustalenie stosunku pracy, odpowiedź na pozew organu o ustalenie stosunku prawnego lub pra

Dzięki wielopłaszczyznowej analizie poruszanych zagadnień, publikacja jest kierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności może być przydatna dla: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, referendarzy, komorników, a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Przydatna będzie także dla wszystkich osób, które chciałyby pogłębić swoją wiedze w zakresie powództwa o ustalenie.

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Premiera: 29 grudnia 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 620 g
 • ISBN: 978-83-8356-039-7
 • EAN: 9788383560397
 • Kod serwisu: 00997600

Kategorie

Tagi