dr Aleksandra Nadolska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2014 r. wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez kilkanaście lat pracowała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego, jest też biegłym sądowym z zakresu jednolitego rynku finansowego UE wpisanym na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Autorka wielu prac naukowych, w tym książki pt. „Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego" (Warszawa 2014), obejmujących problematykę unijnego i krajowego prawa rynku finansowego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nadzoru nad rynkiem finansowym, szeroko rozumianych procesów integracji rynku, nowoczesnych technologii finansowych oraz ochrony klientów usług finansowych.