Wzory do pobrania

Przedsprzedaż

Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Wzory do pobrania

 • 169,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
28 kwietnia 2023
Powiadomienie o premierze ›

Szerokie kompendium wiedzy dotyczące zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę. Książka obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulacje Kodeksu pracy, w tym najnowszą nowelizację. Poradnik odnosi się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady i wzory dokumentów do pobrania... więcej ›

Opis książki

Szerokie kompendium wiedzy dotyczącej zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę.

Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy czy z ustawy o czasie pracy kierowców. Omówiono w niej nie tylko stan prawny ale – przede wszystkim – skupiono się na praktycznym stosowaniu poszczególnych regulacji prawnych i odniesiono się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady prawidłowych zapisów w regulacjach wewnętrznych oraz przydatne wzory dokumentów.

Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formie odpowiedzi na faktyczne zapytania pracodawców samorządowych, dotyczące często niejasnych regulacji wynikających z przepisów „samorządowego prawa pracowniczego".

W drugim wydaniu książki uwzględniono istotne nowości w prawie pracy, wynikające z ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) oraz z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (tzw. work-life balance), m.in.:

 • zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony,
 • zwiększenie liczby obowiązkowych przerw w czasie pracy,
 • elastyczną organizację pracy,
 • zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
 • nowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów takiej pracy i ustalania w związku z nimi ekwiwalentów lub ryczałtów,
 • wprowadzenie możliwości kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Dużo miejsca poświęcono najbardziej problematycznym aspektom związanym z zatrudnianiem, jakimi są kwestie odnoszące się do wynagrodzeń oraz czasu pracy. Niewątpliwym atutem książki jest omówienie problematyki trudnej i jednocześnie „użytkowo" istotnej, jaką jest czas pracy kierowców samochodów osobowych. Uwzględniono w tym zakresie nie tylko zmiany w przepisach dotyczących ewidencjonowania czasu pracy kierowców, ale również wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy, wynikającą z ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zmiany dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Książka obejmuje tematykę:

 • wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom samorządowym,
 • zatrudnienia sekretarza,
 • naboru na wolne stanowisko,
 • stosowanych umów o pracę,
 • przeniesień pracowników,
 • ocen okresowych,
 • służby przygotowawczej,
 • obowiązków pracowników samorządowych,
 • organizacji czasu pracy w jednostce samorządowej,
 • składników wynagrodzenia w samorządzie,
 • oświadczeń majątkowych,
 • informacji o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej.

Atutem książki są z pewnością przykłady, w tym m.in. wyliczenia wynagrodzeń, rozliczenia czasu pracy oraz wewnętrznych zapisów dotyczących czasu pracy, które znacznie podnoszą jej walor praktyczny. Książka zawiera również przydatne wzory dokumentów, takie jak np. regulaminy i instrukcje, czy polecenia lub porozumienia.

W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania związane z zatrudnianiem w samorządzie, m.in.:

 • Jakie zmiany w zakresie umów o pracę wprowadzone ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mają odniesienie do zatrudniania w samorządzie?
 • Jaki wpływ na naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakres osób uprawnionych do „trzynastek" ma wprowadzenie przepisów o urlopie opiekuńczym?
 • Kiedy można dokonywać badań na obecność alkoholu i środków podobnie działających w organizmie pracownika?
 • Jak zorganizować pracę zdalną?
 • W jaki sposób praca zdalna wpływa na czas pracy pracowników?
 • Jakie są zasady rozliczania kosztów pracy zdalnej?
 • Co to jest praca zdalna okazjonalna i jakie są zasady wnioskowania o nią?
 • Jak rozliczyć liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku w różnych systemach czasu pracy?
 • Jak rozumieć pojęcie nieposzlakowanej opinii?
 • Czy pracownikowi, który otrzymał już u poprzedniego pracodawcy odprawę emerytalną, powinna przysługiwać odprawa uzupełniająca?
 • Czy pierwsza umowa w samorządzie wchodzi do limitów umów na czas określony?
 • Czy przy przeniesieniu do innego wydziału konieczna jest zawsze zmiana umowy?
 • W jaki sposób rekompensować pracę w wolne soboty pracownikom samorządowym?
 • Czy kierownictwu w samorządzie przysługuje rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy w regulaminie pracy pomagają w skutecznej organizacji czasu pracy w jednostce?
 • W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
 • Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych kierowcom?
 • Jakich danych o pracowniku trzeba udzielić na podstawie zapytania złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór regulaminu pracy,
 • wzór regulaminu wynagradzania,
 • wzór regulaminu oceny okresowej,
 • wzór procedury naboru,
 • wzór wewnętrznej procedury dotyczącej podróży służbowych,
 • wzór przeniesienia pracownika do innego wydziału.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 28 kwietnia 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 510 g
 • ISBN: 978-83-8291-822-9
 • EAN: 9788382918229
 • Kod serwisu: 00975400

Kategorie

Tagi