r.pr. dr Agnieszka Grabowska-Toś

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego z ponad 15-letnim doświadczeniem w sprawach dotyczących nieruchomości i procesów inwestycyjnych. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa nieruchomości m.in. na łamach miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck, współautorka Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydawnictwa C.H. Beck, autorka bloga internetowego dla deweloperów „Jakim-prawem". Łączy doświadczenie naukowe z pracą zawodową w ramach własnej kancelarii.