dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Radca prawny. Pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest redaktor naczelną „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” oraz zastępcą redaktora naczelnego „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”. W latach 2014–2016 była członkiem Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji Polski i Unii Europejskiej oraz w polskim publicznym prawie gospodarczym. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w językach polskim oraz angielskim, w tym ośmiu komentarzy do aktów prawnych z zakresu publicznego prawa gospodarczego.