prof. ucz. dr hab. Grzegorz Kozieł †

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego; profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS; inicjator założenia i opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w latach 2010-2016; członek kolegów redakcyjnych i rad naukowych czasopism krajowych i zagranicznych; założyciel, członek (w tym członek władz) stowarzyszeń naukowych; uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa przedsiębiorców, na których wygłosił ponad 40 referatów naukowych; organizator konferencji i seminariów naukowych, w tym m.in. trzech edycji międzygałęziowej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji" (Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda w 2016 r., Stanowienie, wykładnia i stosowanie w 2017 i Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych w 2018 r.) i redaktor naukowy monografii z tego obszaru; autor ponad 130 prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą w języku polskim i angielskim, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE; recenzent prac (w tym prac zagranicznych) i projektów naukowych; prowadził wykłady, a także odbył staże naukowe na zagranicznych uczelniach, m.in. we Francji i we Włoszech; radca prawny.