dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Grzegorz Kozieł – dr hab., adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, inicjator założenia i opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na WPiA UMCS w Lublinie w latach 2010–2016, członek kolegiów redakcyjnych i rad naukowych, czasopism krajowych i zagranicznych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa przedsiębiorców, na których wygłosił ponad 35 referatów naukowych, radca prawny. Jest organizatorem konferencji i seminariów naukowych, w tym m.in. trzech edycji międzygałęziowej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji”. Autor ponad 80 prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE. Recenzent prac (w tym prac zagranicznych) i projektów naukowych, odbył staże naukowe na zagranicznych uczelniach, m.in. we Francji i we Włoszech.

 • Kodeks cywilny. Komentarz
  Przedsprzedaż
  Kodeks cywilny. Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa oraz wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Komentarz analizuje bieżące problemy...
  DARMOWA WYSYŁKA
  Premiera: 28 lutego 2019
  Seria: Komentarze Kompaktowe
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  284,05 zł 299,00 zł
  Kodeks cywilny. Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa oraz wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Komentarz analizuje bieżące problemy...
 • Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz
  Nowość Bestseller
  W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  170,05 zł 179,00 zł
  W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności...
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa
  15% taniej
  Promocja
  Publikacja pokonferencyjna pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa” stanowi zbiór referatów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Podniesiono w niej tematykę związaną z...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  143,65 zł 169,00 zł
  Publikacja pokonferencyjna pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa” stanowi zbiór referatów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Podniesiono w niej tematykę związaną z...