prof. UMCS dr hab. Grzegorz Kozieł

Dr hab., prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, inicjator założenia i opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na WPiA UMCS w Lublinie w latach 2010–2016, członek kolegiów redakcyjnych i rad naukowych, czasopism krajowych i zagranicznych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa przedsiębiorców, na których wygłosił ponad 35 referatów naukowych, radca prawny. Jest organizatorem konferencji i seminariów naukowych, w tym m.in. trzech edycji międzygałęziowej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji". Autor ponad 90 prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE. Recenzent prac (w tym prac zagranicznych) i projektów naukowych, odbył staże naukowe na zagranicznych uczelniach, m.in. we Francji i we Włoszech.