r. pr. dr Gabriela Bar

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne; absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik i wykładowca w Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz prawie spółek. Jest specjalistką z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa prawnego informacji. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, doradztwa związanego z nabywaniem portfeli wierzytelności i ich wyceną (badania due diligence).