dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

Prof. UŁ dr hab. w Katedrze Postępowania Cywilnego (II) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.