RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


    
    
    Jacek Piecha

Prawnik związany z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim zajmuje się problematyką prawa związanego z realizacją inwestycji, a w szczególności zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym, jak również związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ponadto zajmuje się zagadnieniami samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego. Prezes Fundacji Instytut Wspierania Rozwoju Inwestycji.

10 20 Lista Siatka 1-3 z 3