r.pr. Jakub Kornecki

Radca prawny. Specjalizuje się w praktyce prawa i postępowania administracyjnego. W latach 2009–2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię, doradza przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony zabytków i dróg publicznych. Autor i współautor publikacji specjalistycznych z obszaru praktyki prawa administracyjnego.