Dagmara Kafar

Autorka jest wieloletnim (ponad 25 lat) urzędnikiem organów administracji publicznej różnych szczebli. Do niedawna (do końca maja 2018r.) kierowała oddziałem wydającym, w imieniu prezydenta dużego miasta na prawach powiatu, wszelkie decyzje administracyjne związane z inwestowaniem: od warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Autorka od kilku lat prowadzi również liczne szkolenia z zakresu procedury wydawania decyzji administracyjnych, związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych i szczególnych (jej zleceniodawcami byli i są: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki FRDL w Katowicach, Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej, Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej, Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, Śląski Związek Gmin i Powiatów z/s w Katowicach, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie, BIOTOP Biuro Inżynierii Środowiska z/s we Wrocławiu, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z/s w Białymstoku). Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, autorka porusza od kilku lat w licznych publikacjach w prasie branżowej - Gazecie Samorządu i Administracji, Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa, a także biuletynie prowadzonym przez Narodowy Instytutu Samorządu Terytorialnego z/s w Łodzi.

 • Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji
  15% taniej
  Promocja
  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  118,15 zł 139,00 zł
  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już...