dr Łukasz Szewczyk

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów gwarantowania depozytów i nowych rozwiązań o charakterze systemowym oraz ich roli w zapewnieniu stabilnego funkcjonowania sektora bankowego.