Mikołaj Domagała

Doktorant w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Opolskiego; uczestnik studiów doktoranckich; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z informatyzacją postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przebiegu postępowania egzekucyjnego oraz prawie nowych technologii; prelegent wielu konferencji naukowych z zakresu informatyzacji postępowania cywilnego, prawa nowych technologii oraz ochrony dóbr osobistych; aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu; asystent prawny w kancelarii radców prawnych.