dr Piotr Gensikowski

Doktor nauk prawnych (UMK w Toruniu), orzekający w Sądzie Rejonowy w Grudziądzu, autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, w tym monografii i komentarzy, wykładowca KSSiP.