prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Adwokat.

Kieruje też Zakładem Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Jagiellońskim.