r. pr. dr Tomasz Strumiłło

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, arbiter i członek Prezydium Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym i upadłościowym.