Tymon Grabarczyk

Prawnik w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przy postępowaniach due dilligence, a także w zakresie gospodarki odpadami. Doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
  Szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ten unikatowy przewodnik pozwoli Państwu na...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  139,00 zł
  Najniższa cena: 111,20 zł
  Szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ten unikatowy przewodnik pozwoli Państwu na...
 • Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
  %
  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  77,40 zł
  129,00 zł
  Najniższa cena: 103,20 zł
  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za...