Bestseller

Tom IV C. Prawo spadkowe przedsiębiorców. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy komentarz do przepisów prawa spadkowego przedsiębiorców. Publikacja zawiera aktualny stan prawny oraz omówienie przepisów ustaw wraz z najnowszymi zmianami. Komentarza uwzględnia bogate orzecznictwo sądów polskich i europejskich oraz liczne odwołania do piśmiennictwa, pozwalające na znalezienie odpowiedniej argumentacji... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy komentarz do przepisów prawa spadkowego przedsiębiorców z selekcją orzecznictwa.

Tom IVC Komentarzy Prawa Prywatnego – Prawo spadkowe przedsiębiorców – zawiera komentarz do:

 • ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
 • art. 95z–95zl ustawy – Prawo o notariacie;
 • art. 59c ustawy – Prawo bankowe;
 • art. 181, 6651–6655 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
 • art. 58, 60, 80, 99, 101, 124, 148, 183, 30041, 583 ustawy – Kodeks spółek handlowych;
 • art. 872 ustawy – Kodeks cywilny;
 • art. 72 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne;
 • art. 7, 11a, 119–123, 188, 418–425 ustawy – Prawo upadłościowe;
 • art. 30 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz
 • art. 632 ustawy – Kodeks pracy.

Publikacja zawiera aktualny stan prawny oraz omówienie przepisów ustaw wraz z najnowszymi zmianami.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie m.in. takich zagadnień jak:

 • zarząd sukcesyjny (ustanowienie, wykonywanie, wygaśnięcie, pozycja zarządcy sukcesyjnego, prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku),
 • czynności notarialne związane z sukcesją przedsiębiorstw,
 • prowadzenie rachunku bankowego po śmierci przedsiębiorcy,
 • regulacje z zakresu postępowania cywilnego związane z zarządem sukcesyjnym,
 • następstwo prawne w odniesieniu do udziału w spółce cywilnej oraz udziału w spółkach handlowych (osobowych i kapitałowych),
 • problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście zarządu sukcesyjnego, wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej oraz na stosunki pracy pracowników przedsiębiorstwa w spadku.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstające w związku z ich wykładnią wątpliwości.

Dużą wartość komentarza stanowi bogate orzecznictwo sądów polskich i europejskich, powoływane w publikacji i pokazujące praktykę stosowania komentowanych przepisów, oraz liczne odwołania do piśmiennictwa, pozwalające na znalezienie odpowiedniej argumentacji.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

Rozdział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą

 • Art. 1. [Przedmiot ustawy]

Rozdział 1a. Przedsiębiorstwo w spadku

 • Art. 2. [Przedsiębiorstwo w spadku]
 • Art. 3. [Właściciel przedsiębiorstwa w spadku]
 • Art. 4. [Określenie udziału w przedsiębiorstwie w spadku]
 • Art. 5. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedsiębiorcy]

Rozdział 2. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

 • Art. 6. [Przesłanki ustanowienia zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 7. [Chwila ustanowienia zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 8. [Wymogi wobec zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 9. [Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę]
 • Art. 10. [Niezłożenie wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG]
 • Art. 11. [Zasada pojedynczości zarządcy sukcesyjnego; podstawiony zarządca sukcesyjny]
 • Art. 12. [Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy]

Rozdział 3. Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

 • Art. 13. [Zakres przedmiotowy i czasowy zachowawczego zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 14. [Zakres podmiotowy zachowawczego zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 15. [Skutki prawne wykonania kompetencji do sprawowania zachowawczego zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 16. [Odpowiedzialność za przekroczenie kompetencji do sprawowania zachowawczego zarządu sukcesyjnego]

Rozdział 4. Zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

 • Art. 17. [Posługiwanie się firmą zmarłego przedsiębiorcy z oznaczeniem „w spadku"]
 • Art. 18. [Treść zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 19. [Zakaz przeniesienia zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 20. [Zakaz ograniczania zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 21. [Skutki działań zarządcy sukcesyjnego względem właścicieli przedsiębiorstwa w spadku]
 • Art. 22. [Wewnętrzna granica kompetencji zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 23. [Ograniczenie zarządu sukcesyjnego przez sąd opiekuńczy]
 • Art. 24. [Zarząd sukcesyjny a kompetencje wykonawcy testamentu i kuratora spadku]
 • Art. 25. [Forma zbycia przedsiębiorstwa w spadku]

Rozdział 5. Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym

 • Art. 26. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zleceniu]
 • Art. 27. [Udział w zyskach, uczestniczenie w stratach]
 • Art. 28. [Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku; wydanie go; sprawozdanie z jego prowadzenia]

Rozdział 6. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

 • Art. 29. [Zewnętrzna granica kompetencji zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 30. [Umowy po śmierci przedsiębiorcy]
 • Art. 31. [Umowy o pracę]
 • Art. 32. [Solidarność odpowiedzialności właścicieli przedsiębiorstwa w spadku]
 • Art. 33. [Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 34. [Skutki powołania zarządcy sukcesyjnego z naruszeniem art. 12]
 • Art. 35. [Ograniczenie odpowiedzialności właściciela nieuczestniczącego w powołaniu zarządcy sukcesyjnego za zobowiązania]

Rozdział 7. Decyzje związane z przedsiębiorstwem, działalność regulowana i wpisy do rejestrów działalności regulowanej oraz innych rejestrów w przypadku śmierci przedsiębiorcy

 • Art. 36. [Sukcesja administracyjnoprawna w zakresie decyzji związanych z przedsiębiorstwem mortis causa]
 • Art. 37. [Przesłanki i skutki wygaśnięcia decyzji związanej z przedsiębiorstwem]
 • Art. 38. [Potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem]
 • Art. 39. [Decyzja odmawiająca potwierdzenia możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem]
 • Art. 40. [Warunki wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego]
 • Art. 41. [Zmiana zarządcy sukcesyjnego i jej wpływ na możność wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem]
 • Art. 42. [Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku]
 • Art. 43. [Skutki wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 44. [Decyzja odmawiająca przeniesienia decyzji na właściciela przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnika spółki cywilnej]
 • Art. 45. [Wniosek zarządcy sukcesyjnego o wpis do rejestru działalności regulowanej]

Rozdział 7a. Decyzje związane z przedsiębiorstwem w przypadku zbycia przedsiębiorstwa

 • Art. 45a. [Sukcesja administracyjnoprawna w zakresie decyzji związanych z przedsiębiorstwem inter vivos]
 • Art. 45b. [Pojęcie nabywcy przedsiębiorstwa]
 • Art. 45c. [Przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa]
 • Art. 45d. [Wygaśnięcie decyzji związanej z przedsiębiorstwem]
 • Art. 45e. [Decyzja odmawiająca przeniesienia decyzji związanej z przedsiębiorstwem]

Rozdział 8. Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej

 • Art. 46. [Zarządca sukcesyjny udziału w spółce cywilnej]
 • Art. 47. [Wejście do spółki spadkobierców mimo braku klauzuli dziedziczności udziału]
 • Art. 48. [Wejście do spółki spadkobierców spółki dwuosobowej]

Rozdział 9. Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego

 • Art. 49. [Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik]
 • Art. 50. [Opłata skarbowa]

Rozdział 10. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji

 • Art. 51. [Odwołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę]
 • Art. 52. [Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy]
 • Art. 53. [Zaprzestanie pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 54. [Powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy]
 • Art. 55. [Odwołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy]
 • Art. 56. [Odwołanie i powołanie zarządcy sukcesyjnego przez sąd]
 • Art. 57. [Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy]
 • Art. 58. [Zarząd zachowawczy]

Rozdział 11. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

 • Art. 59. [Przyczyny wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 60. [Przedłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd]

Rozdział 11A. Tymczasowe wykonywanie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie

 • Art. 60a. [Tymczasowy przedstawiciel]
 • Art. 60b. [Kompetencje tymczasowego przedstawiciela]
 • Art. 60c. [Tymczasowy przedstawiciel a kompetencje kuratora spadku]
 • Art. 60d. [Powołanie tymczasowego przedstawiciela po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez wykonawcę testamentu]
 • Art. 60e. [Powołanie tymczasowego przedstawiciela]
 • Art. 60f. [Zakończenie pełnienia funkcji przez tymczasowego przedstawiciela]
 • Art. 60g. [Odwołanie tymczasowego przedstawiciela]
 • Art. 60h. [Wygaśnięcie funkcji tymczasowego przedstawiciela]
 • Art. 60i. [Stosunek między spadkobiercą lub zapisobiercą windykacyjnym a tymczasowym przedstawicielem]
 • Art. 60j. [Kompensacja przychodów z wydatkami i ciężarami]

Rozdział 12. Zmiany w przepisach

 • Art. 61–66. (pominięte)
 • Art. 67. [Zmiany w PrNot]
 • Art. 68–124. (pominięte)

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i przepis końcowy

 • Art. 125. [Ogólna reguła międzyczasowa]
 • Art. 126. [Umowy zawarte przez przedsiębiorcę]
 • Art. 127. [Umowy o pracę]
 • Art. 128. [Postępowania administracyjne]
 • Art. 129. [Postępowania cywilne i sądowoadministracyjne]
 • Art. 130. [Postępowania egzekucyjne]
 • Art. 131. [Podatek od spadków i darowizn]
 • Art. 132. [Postępowania podatkowe]
 • Art. 133. [Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne]
 • Art. 134. [Zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej akcyzą]
 • Art. 135. [Dzień wejścia w życie]

Ustawa – Prawo o notariacie

Dział II. Czynności notarialne

Rozdział 3c. Czynności dokonywane na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

 • Art. 95z. [Akt powołania albo odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95za. [Protokół powołania albo odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zb. [Pouczenie]
 • Art. 95zc. [Treść protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zd. [Treść aktu powołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95ze. [Odmowa sporządzenia aktu powołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zf. [Treść protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zg. [Treść aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zh. [Odmowa sporządzenia aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zi. [Protokół rezygnacji zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zj. [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
 • Art. 95zk. [Oryginały i wypisy aktów powołania i odwołania zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 95zl. [Odpowiednie stosowanie do powołania, odwołania i rezygnacji tymczasowego przedstawiciela]

Ustawa – Prawo bankowe

Rozdział 3. Rachunki bankowe

 • Art. 59c. [Rachunek objęty zarządem sukcesyjnym]

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces

Tytuł VI. Postępowanie

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

 • Art. 1811. [Podjęcie postępowania z udziałem zarządcy sukcesyjnego]

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe

Tytuł II . Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego

 • Art. 6651. [Określenie właściwego sądu]
 • Art. 6652. [Wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu]
 • Art. 6653. [Odwołanie zarządcy sukcesyjnego]
 • Art. 6654. [Przedłużenie zarządu sukcesyjnego]
 • Art. 6655. [Ograniczenie zarządu sukcesyjnego]

Ustawa – Kodeks cywilny

Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł XXXI. Spółka

 • Art. 872. [Śmierć wspólnika]

Ustawa – Kodeks spółek handlowych

Tytuł II . Spółki osobowe

Dział I. Spółka jawna

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika

 • Art. 58. [Przyczyny]
 • Art. 60. [Śmierć wspólnika spółki jawnej]

Rozdział 5. Likwidacja

 • Art. 80. [Odpowiedzialność spadkobierców wspólnika]

Dział II. Spółka partnerska

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki

 • Art. 99. [Odesłanie]
 • Art. 101. [Śmierć partnera]

Dział III. Spółka komandytowa

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki

 • Art. 124. [Śmierć komandytariusza]

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika

 • Art. 148. [Przyczyny rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej]

Tytuł III. Spółki kapitałowe

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników

 • Art. 183. [Śmierć wspólnika]

Dział Ia. Prosta spółka akcyjna

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

Oddział 3. Rozporządzanie akcją

 • Art. 30041. [Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców]

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek

Dział III. Przekształcenia spółek

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

 • Art. 583. [Żądanie spadkobierców o przekształcenie spółki]

Ustawa – Prawo upadłościowe

Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach

Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy

 • Art. 7. [Śmierć dłużnika]

Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości

 • Art. 11a. [Ogłoszenie upadłości zmarłego przedsiębiorcy]

Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości

Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego

Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego

 • Art. 119. [Wejście spadku do masy upadłości]
 • Art. 120. [Nieważność umów dotyczących spadku]
 • Art. 121. [Wyłączenie spadku z masy upadłości]
 • Art. 122. [Możliwość przyjęcia albo odrzucenia spadku przez upadłego]
 • Art. 123. [Bezskuteczność oświadczenia upadłego w stosunku do masy]

Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości

Dział III. Uczestnicy postępowania

Rozdział 1. Upadły

 • Art. 188. [Śmierć upadłego]

Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe

Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika

 • Art. 418. [Upadłość post mortem]
 • Art. 419. [Ustanowienie kuratora]
 • Art. 420. (uchylony)
 • Art. 421. [Skład masy upadłości post mortem]
 • Art. 422. [Bezskuteczność rozrządzeń testamentowych]
 • Art. 423. [Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego]
 • Art. 424. [Zawieszenie skutków prawnych przyjęcia spadku]
 • Art. 425. [Tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy]

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Tytuł I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach

Dział IV. Uczestnicy postępowania

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 72. [Kurator w przypadku śmierci dłużnika]

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Dział II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 5. Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisu w CEIDG

 • Art. 30. [Terminy wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG]

Ustawa – Kodeks pracy

Dział II. Stosunek pracy

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

 • Art. 632. [Śmierć pracodawcy]

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1762
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 2140 g
 • ISBN: 978-83-8291-165-7
 • EAN: 9788382911657
 • Kod serwisu: 00937900

Kategorie

Tagi