Prawo lotnicze. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 211,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 199,20 zł
  Cena katalogowa: 249,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa analiza regulacji dotyczących stosunków prawnych oraz infrastruktury w zakresie lotnictwa cywilnego Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.7.2019 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.) oraz ustawy z 12.2.2009 r. o... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa analiza regulacji dotyczących stosunków prawnych oraz infrastruktury w zakresie lotnictwa cywilnego

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.7.2019 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.) oraz ustawy z 12.2.2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1079).

Publikacja omawia następujące zagadnienia:

 • zasady i warunki przygotowywania oraz realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przez zakładających lotniska, zarządzających nimi, a także przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
 • organy właściwe w zakresie kontroli i nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym: zadania, kompetencje oraz organizacja wewnętrzna;
 • zwierzchnictwo i zarządzanie przestrzenią powietrzną;
 • statki powietrzne: definicja, rejestr, użytkowanie, kontrola zdatności;
 • lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne: zakładanie, rejestr, eksploatacja, opłaty;
 • koordynacja rozkładu lotów;
 • ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk;
 • kwalifikacje personelu lotniczego;
 • bezpieczeństwo lotów: badanie wypadków i incydentów lotniczych;
 • loty międzynarodowe;
 • koncesje i zezwolenia na lotniczą działalność gospodarczą;
 • prawa pasażerskie i ich ochrona;
 • kwestie odpowiedzialności cywilnej przewoźników.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne w omawianych ustawach, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1898), który dotyczy zmiany przepisów prawa krajowego poprzez wprowadzenie standardowych i rozszerzonych sprawdzeń przeszłości w miejsce dotychczasowych instytucji sprawdzenia przeszłości i kontroli przed zatrudnieniem osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego, w celu zapewnienia stosowania zmienionego rozporządzenia 2015/1998;
 • ustawy z 17.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 847), która dodała regulacje umożliwiające uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka również statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 784), która realizując obowiązki wynikające z dyrektywy EIA, zmieniła ustawę środowiskową, a do Prawa lotniczego oraz specustawy (oraz pozostałych tzw. ustaw inwestycyjnych) wprowadziła odpowiednie odesłania do art. 72 ust. 6 i 6a, art. 86f ust. 6, art. 86g i art. 86h tejże ustawy, mające charakter wynikowy;
 • ustawy z 15.7.2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378), która wprowadziła zmiany wynikające z usunięcia z systemu prawnego ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, a także zmianę wyliczenia w art. 877, polegającą na wskazaniu, w miejsce Ministra Obrony Narodowej, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych jako organów właściwych do działań, mających na celu ochronę lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska;
 • ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2380), która stanowi, że wniosek, o którym mowa w art. 3 tejże ustawy (a więc wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację w zakresie lotniska użytku publicznego), można złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 • ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), która w związku z wprowadzonym przez nowelizację PrBud nowym podziałem projektu budowlanego, wprowadza w specustawie zmiany w art. art. 8 w ust. 1 pkt 7.

Komentarz adresowany jest głównie do instytucji związanych z lotnictwem: podmiotów zakładających i zarządzających lotniskami użytku publicznego, pracowników linii lotniczych i lotnisk, firm ubezpieczeniowych, a także sądów i organów administracyjnych, prawników praktyków oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną w publikacji tematyką.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 980
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 900 g
 • ISBN: 978-83-8198-518-5
 • EAN: 9788381985185
 • Kod serwisu: 00849300

Kategorie