Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

 • 189,00 zł z VAT
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja prezentuje ogólny zarys metodyki pracy prokuratora oraz szczegółowe aspekty pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Główne zalety publikacji: praktyczne wskazówki dla prokuratora dotyczące... więcej ›

Opis książki

Publikacja prezentuje ogólny zarys metodyki pracy prokuratora oraz szczegółowe aspekty pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Główne zalety publikacji:

 • praktyczne wskazówki dla prokuratora dotyczące sposobu postępowania w określonych sytuacjach procesowych,
 • staranną selekcję orzecznictwa dla omawianych zagadnień,
 • wskazówki, jak zrealizować cele i zadania postępowania przygotowawczego w różny sposób, dostosowując metodykę pracy do realiów konkretnej sprawy karnej, a także – co szczególnie ważne – do modelu przyszłego procedowania danej sprawy przed sądem,
 • wskazówki dla pełnomocników procesowych – z jakich uprawnień mogą skorzystać strony w postępowaniu przygotowawczym,
 • wskazówki dla pełnomocników procesowych – jakie błędy mogą popełnić prokuratorzy i organy powołane do prowadzenia dochodzenia lub śledztwa w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniem przed sądem I instancji,
 • wskazówki optymalnego ukształtowania przebiegu konkretnego postępowania przez umiejętne wykorzystanie instrumentów prawnych będących w dyspozycji prokuratora i funkcjonariuszy Policji oraz innych służb.

Publikacja uwzględnia:

 • KPK z uwzględnieniem ustawy z 19.7.2019 r. zmieniającej Kodeks postępowania karnego (Druk Nr 3251, Reforma KPK 2019),
 • rozporządzenie MS z 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • wytyczne Prokuratora Generalnego,
 • wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z 30.8.2017 r. w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej, a także wnioski wynikające z praktyki.

W Części I. publikacja omawia m.in.:

 • zależność metodyki pracy prokuratora od modelu postępowania przygotowawczego,
 • znaczenie dla praktyki prokuratorskiej konsensualnego modelu postępowania przygotowawczego, ze wskazaniem na jego związki z procesem inkwizycyjnym,
 • znaczenie specjalizacji dla metodyki pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i warunki niezbędne do jej wprowadzenia.

Część II. obejmuje omówienie podstawowej problematyki zawartej w Dziale VII KPK, w tym:

 • zadania postępowania przygotowawczego,
 • czynności przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • przedstawienie przebiegu śledztwa i dochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem i odrębnym omówieniem ich przebiegu w modelu konsensualnym,
 • charakterystykę obu stron postępowania przygotowawczego – podejrzanego i pokrzywdzonego ‒ omawiając ich pojęcie i pozycję w tej fazie procesu, przesłuchanie oraz prawa i obowiązki, a także zasady udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego,
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze,
 • zagadnienia związane z dowodowym wykorzystaniem materiałów pozyskiwanych w wyniku kontroli operacyjnej, w tym podsłuchu operacyjnego i operacyjnego przeszukania on-line, a także „prowokacji policyjnej”,
 • stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym,
 • zasady sporządzania decyzji końcowych.

Część III. obejmuje tematykę związaną z udziałem prokuratora, jako oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem I instancji, gdzie omówiono:

 • problematykę specjalizacji prokuratorów w postępowaniu sądowym i podejmowane w tym zakresie działania organizacyjne,
 • podstawowe zagadnienia związane z zadaniami prokuratora w postępowaniu sądowym: przygotowania do rozprawy głównej, rozprawy głównej, stadium wyrokowania i po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.

Publikacja zawiera też propozycje wybiegające w przyszłość, dotyczące zarówno postulowanej nowej organizacji pracy prokuratury uwzględniającej wspomnianą specjalizację prokuratorów, jak też optymalne wykorzystanie modelu postępowania przygotowawczego. 

Adresatami opracowania są przede wszystkim prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, ale także funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów prawniczych: adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 626
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1040 g
 • ISBN: 978-83-8158-879-9
 • EAN: 9788381588799
 • Kod serwisu: 00814400

Kategorie