Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • 194,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 183,20 zł
  Cena katalogowa: 229,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Publikacja jako jedna z nielicznych przedstawia tytułową problematykę w sposób obejmujący jej pogłębioną analizę teoretycznoprawną, przy jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru jej funkcjonowania w rzeczywistości polskiego procesu cywilnego. Regulacja prawna... więcej ›

Opis książki

Publikacja jako jedna z nielicznych przedstawia tytułową problematykę w sposób obejmujący jej pogłębioną analizę teoretycznoprawną, przy jednoczesnym uwzględnieniu praktycznego wymiaru jej funkcjonowania w rzeczywistości polskiego procesu cywilnego.

Regulacja prawna instytucji rektyfikacji wyroków znajduje się w art. 350–353 KPC, gdzie została przewidziana możliwość naprawy wadliwych wyroków z pominięciem trybu instancyjnego przez ten sam sąd, który wydał wyrok.

Pozycja uwzględnia najnowszy stan prawny, w tym zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.) wprowadzającą kompleksową reformę, która usprawniła, uprościła i przyspieszyła postępowania przed sądami w sprawach cywilnych, również poprzez wprowadzenie do KPC zmiany w Dziale IV. Orzeczenia, Rozdziale 1. Wyroki, Oddziale 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków.

Ponadto publikacja zawiera bardzo obszerną i właściwie dobraną literaturę oraz przegląd licznych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pokazujących funkcjonowanie tej instytucji w praktyce.

Książka składa się z XIII rozdziałów kompleksowo omawiających m.in.:

 • uwagi historyczne (m.in. rektyfikacja wyroków w rzymskim procesie cywilnym; geneza rektyfikacji wyroków na ziemiach polskich; rektyfikacja wyroków na ziemiach zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego; rektyfikacja wyroków na gruncie kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.);
 • uwagi prawnoporównawcze (m.in. prawo międzynarodowe; prawo francuskie; prawo włoskie; prawo angielskie; prawo rosyjskie);
 • wyroki – zagadnienia wybrane (m.in. pojęcie wyroku; struktura wyroku; poprawność wyroku; przyczyny wadliwości wyroku; naprawa wadliwego wyroku);
 • rektyfikacja wyroków (pojęcie „rektyfikacja wyroków"; funkcje i cele rektyfikacji wyroków; charakter prawny rektyfikacji wyroków; rektyfikacja wyroków a zasada lata sententia desinit esse iudex oraz zasada związania sądu wydanym orzeczeniem; rektyfikacja wyroków a sprawowanie wymiaru sprawiedliwości);
 • czynności sądowe podlegające rektyfikacji (wyrok; nakaz zapłaty, inne czynności procesowe podlegające rektyfikacji);
 • sprostowanie wyroku (m.in. charakter wad wyroku według art. 350 KPC; podmiot uprawniony do sprostowania wyroku; przedmiot sprostowania; przesłanki sprostowania wyroku; postępowanie w przedmiocie sprostowania wyroku; wniosek o sprostowanie wyroku a środek zaskarżenia);
 • zakres sprostowania (m.in. sprostowanie wyroku pod względem przedmiotowym; sprostowanie wyroku pod względem podmiotowym; skutki przekroczenia granic sprostowania wyroku);
 • uzupełnienie wyroku (m.in. wady wyroku w świetle art. 351 KPC; podmiot uprawniony do uzupełnienia wyroku; przedmiot uzupełnienia; przesłanki uzupełnienia wyroku; postępowanie w przedmiocie uzupełnienia wyroku; wniosek o uzupełnienie wyroku a środek zaskarżenia);
 • wykładnia wyroku (m.in. pojęcie wykładni wyroku; podmiot uprawniony do dokonania wykładni wyroku; przedmiot wykładni; przesłanki wykładni; zakres wykładni; postępowanie w przedmiocie wykładni wyroku; wniosek o wykładnię wyroku a środek zaskarżenia);
 • rektyfikacja wyroków a nadużycie prawa procesowego (m.in. definicja nadużycia prawa procesowego; wniosek o rektyfikację wyroku złożony dla zwłoki w postępowaniu; sankcja za złożenie wniosku o rektyfikację wyroku dla zwłoki w postępowaniu; ocena regulacji).

Celem opracowania jest przede wszystkim omówienie instytucji rektyfikacji wyroków jako metody usuwania z treści wyroku wad w postaci niepełności wyroku, niedokładności, błędu pisarskiego, błędu rachunkowego, innej oczywistej omyłki w wydanym wyroku oraz niejednoznacznej (wątpliwej, zawiłej) treści wyroku, gdyż te pozornie nieistotne wady w praktyce mogą stanowić przeszkodę uniemożliwiającą wykonanie wyroku, prowadząc tym samym do wypaczenia zasady prawa do sądu.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także wszystkie osoby zainteresowane problematyką rektyfikacji wyroków w procesie cywilnym.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 516
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 740 g
 • ISBN: 978-83-8235-896-4
 • EAN: 9788382358964
 • Kod serwisu: 00924300

Kategorie