Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • 186,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 175,20 zł
  Cena katalogowa: 219,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Kompleksowe omówienie postępowania w sprawie wyłączenia sędziego wadliwie powołanego w odniesieniu do jego bezstronności. Pozycja profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób objaśnia funkcjonowanie procedur w tym zakresie... więcej ›

Opis książki

Bezstronność sędziowska jest jedną z najważniejszych zasad kształtujących prawo do rzetelnego procesu – a co za tym idzie – nieodłącznym elementem demokratycznego państwa prawnego. Bez wątpienia szczególna procedura powoływania sędziów stanowi nieodłączny gwarant ich bezstronności.

Publikacja stanowi omówienie problematyki postępowania w sprawie wyłączenia sędziego wadliwie powołanego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jego bezstronności.

Pozycja uwzględnia aktualny stan prawny oraz wzbogacona jest o orzecznictwo TSUE, SN, ETPC oraz sądów powszechnych, co pozwoli Czytelnikowi lepiej zrozumieć tematykę.

W Monografii omówiono następujące zagadnienia:

 • powinności w czasie kryzysu uznawalności orzeczeń sądów (m.in.: kryzys uznawalności, wehikuł sprawiedliwości tranzycyjnej oraz powinności);
 • zarys modelowego ujęcia bezstronności sędziego w aspekcie instytucjonalnym;
 • domniemanie braku bezstronności sędziego sądu powszechnego rozpoznającego sprawę karną ze względu na wadliwość procedury nominowania na urząd sędziego lub objęcia wyższego stanowiska służbowego (m.in.: prawo strony do sądu jako organu niezależnego i bezstronnego, ustrojowe i procesowe gwarancje prawa do sądu bezstronnego i niezależnego, bezstronność i niezależność sądu w wybranych aktach prawa międzynarodowego, pojęcie niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą w wybranym orzecznictwie TSUE i ETPCz);
 • weryfikacja standardu niezależności i bezstronności sądu według uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r.;
 • strukturalne uzależnienie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa od władzy politycznej i wynikająca z tego wadliwość procedury powołań na urząd sędziego a wymóg niezależności i bezstronności sądu oraz instytucja wyłączenia iudex suspectus w postępowaniu karnym – art. 41 KPK (m.in.: prawo do sądu a procedura powierzania votum sędziowskiego, strukturalne uzależnienie obecnej KRS od władzy politycznej jako przyczyna wadliwości postępowań w sprawie powołania na urząd sędziego z udziałem tego organu, prawo jednostki do niezależnego i niezawisłego sądu a udział w orzekaniu osoby powołanej na urząd sędziego w postępowaniach z udziałem obecnej KRS; udział w składzie sądu osoby powołanej na stanowisko sędziego w postępowaniu z udziałem obecnej KRS a instytucja wyłączenia iudex suspectus);
 • instytucjonalne aspekty bezstronności sędziego – o proceduralnych podstawach i sposobach rozpoznawania wniosków dotyczących wyłączenia sędziego z uwagi na brak instytucjonalnych gwarancji bezstronności [m.in.: znaczenie wadliwej procedury powołania na urząd sędziego w świetle aktualnego orzecznictwa, dwuaspektowa natura bezstronności, instytucja wyłączenia sędziego (iudex inhabilis i iudex suspectus) jako podstawa prewencyjnej kontroli zdatności sędziego do spełnienia minimalnego standardu bezstronności w danej sprawie, znaczenie i status wyroków TK w zakresie normatywnych podstaw weryfikacji zdatności sędziego do spełnienia wymogu bezstronności, brak instytucjonalnych gwarancji bezstronności jako podstawa wniosku o wyłączenie sędziego w trybie art. 41 § 1 KPK z uwagi na domniemanie braku bezstronności, normatywne znaczenie regulacji zawartej w art. 26 § 2 i 3 SNU];
 • przesłanki wyłączenia wadliwie powołanego sędziego a bezstronność i niezawisłość sędziowska;
 • postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego sądu powszechnego orzekającego w sprawach karnych z uwagi na wadliwość powołania na urząd sędziego (m.in.: podstawy wyłączenia sędziego, organ orzekający o wyłączeniu sędziego, termin do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, tryb wyłączenia sędziego, postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego);
 • nemo iudex in causa sua a realizacja prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronnego sędziego (m.in.: źródła i istota bezstronności sędziowskiej, wyłączenie sędziego orzekającego we własnej sprawie, zakres zastosowania przesłanki nemo iudex, bezstronność sędziego w ujęciu konstytucyjnym oraz konwencyjnym, a także w orzecznictwie SN, istota gwarancji nemo iudex, zakaz orzekania w sprawie „identycznej" jak sprawa sędziego);
 • tryb uprzedniej weryfikacji w procesie karnym wątpliwości dotyczących niezawisłości sędziowskiej wynikających z wadliwości powołania sędziego;
 • problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego z tytułu orzekania w przedmiocie wyłączenia sędziego powołanego z udziałem KRS.

Monografia adresowana w szczególności do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów. Przydatna okaże się również każdemu, dla kogo kwestie związane ze stanem praworządności w Polsce, funkcjonowaniem niezależnych sądów i orzekaniem przez bezstronnych sędziów są ważne.

Jest też wyrazem szacunku dla sędziów polskich wychowanych na idei niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, gotowych bronić bezstronności orzekania jako fundamentu państwa prawa i wymiaru sprawiedliwości.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Przedmowa

Część I.

Rozdział 1. Powinności w czasie kryzysu uznawalności orzeczeń sądów

 • § 1. Sprawy podstawowe
 • § 2. Kryzys uznawalności
 • § 3. Wehikuł sprawiedliwości tranzycyjnej
 • § 4. Powinności

Rozdział 2. Zarys modelowego ujęcia bezstronności sędziego w aspekcie instytucjonalnym

Rozdział 3. Domniemanie braku bezstronności sędziego sądu powszechnego rozpoznającego sprawę karną ze względu na wadliwość procedury nominowania na urząd sędziego lub objęcia wyższego stanowiska służbowego

 • § 1. Wstęp
 • § 2. Prawo strony do sądu jako organu niezależnego i bezstronnego
 • § 3. Ustrojowe i procesowe gwarancje prawa do sądu bezstronnego i niezależnego
 • § 4. Bezstronność i niezależność sądu w wybranych aktach prawa międzynarodowego
 • § 5. Pojęcie niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą w wybranym orzecznictwie TSUE i ETPC
 • § 6. Domniemanie braku bezstronności sędziego sądu powszechnego rozpoznającego sprawę karną ze względu na wadliwość procedury powołania na urząd sędziego lub przeniesienia na wyższe stanowisko służbowe

Rozdział 4. Weryfikacji standardu niezależności i bezstronności sądu według uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r. – wybrane problemy

Rozdział 5. Strukturalne uzależnienie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa od władzy politycznej i wynikająca z tego wadliwość procedury powołań na urząd sędziego a wymóg niezależności i bezstronności sądu oraz instytucja wyłączenia iudex suspectus w postępowaniu karnym (art. 41 KPK). Uwagi wybrane

 • § 1. Prawo jednostki do niezależnego i bezstronnego sądu
 • § 2. Prawo do sądu a procedura powierzania votum sędziowskiego
 • § 3. Strukturalne uzależnienie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa od władzy politycznej jako przyczyna wadliwości postępowań w sprawie powołania na urząd sędziego z udziałem tego organu
 • § 4. Prawo jednostki do niezależnego i niezawisłego sądu a udział w orzekaniu osoby powołanej na urząd sędziego w postępowaniach z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa
 • § 5. Wada orzeczenia spowodowana udziałem w jego wydaniu osoby powołanej na urząd sędziego w postępowaniach z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a przepisy KPK
 • § 6. Udział w składzie sądu osoby powołanej na stanowisko sędziego w postępowaniu z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a instytucja wyłączenia iudex suspectus

Rozdział 6. Instytucjonalne aspekty bezstronności sędziego. O proceduralnych podstawach i sposobach rozpoznawania wniosków dotyczących wyłączenia sędziego z uwagi na brak instytucjonalnych gwarancji bezstronności

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Znaczenie wadliwej procedury powołania na urząd sędziego w świetle aktualnego orzecznictwa
 • § 3. Dwuaspektowa natura bezstronności
  • I. Aktualny stan analiz w zakresie relacji między proceduralnym wymogiem bezstronności sędziego a zasadą niezależności i niezawisłości
  • II. Relacje między proceduralną zasadą bezstronności a zasadą niezależności i niezawisłości
  • III. Dwa aspekty bezstronności
 • § 4. Instytucja wyłączenia sędziego (iudex inhabilis i iudex suspectus) jako podstawa prewencyjnej kontroli zdatności sędziego do spełnienia minimalnego standardu bezstronności w danej sprawie
 • § 5. Znaczenie i status wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie normatywnych podstaw weryfikacji zdatności sędziego do spełnienia wymogu bezstronności
 • § 6. Brak instytucjonalnych gwarancji bezstronności jako podstawa wniosku o wyłączenie sędziego w trybie art. 41 § 1 KPK z uwagi na domniemanie braku bezstronności
 • § 7. Normatywne znaczenie regulacji zawartej w art. 26 § 2 i 3 SNU

Rozdział 7. Przesłanki wyłączenia wadliwie powołanego sędziego a bezstronność i niezawisłość sędziowska

Rozdział 8. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego sądu powszechnego orzekającego w sprawach karnych z uwagi na wadliwość powołania na urząd sędziego

 • § 1. Uwagi wstępne
 • § 2. Podstawy wyłączenia sędziego
 • § 3. Organ orzekający o wyłączeniu sędziego
 • § 4. Termin do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego
 • § 5. Tryb wyłączenia sędziego
 • § 6. Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego

Rozdział 9. Nemo iudex in causa sua a realizacja prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronnego sędziego

 • § 1. Źródła i istota bezstronności sędziowskiej
 • § 2. Wyłączenie sędziego orzekającego we własnej sprawie
 • § 3. Zakres zastosowania przesłanki nemo iudex
 • § 4. Bezstronność sędziego w ujęciu konstytucyjnym
 • § 5. Bezstronność sędziego w ujęciu konwencyjnym
 • § 6. Bezstronność sędziego w orzecznictwie SN
 • § 7. Istota gwarancji nemo iudex
 • § 8. Zakaz orzekania w sprawie „identycznej" jak sprawa sędziego
 • § 9. Podsumowanie

Rozdział 10. Tryb uprzedniej weryfikacji w procesie karnym wątpliwości dotyczących niezawisłości sędziowskiej wynikających z wadliwości powołania sędziego

Rozdział 11. Problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego z tytułu orzekania w przedmiocie wyłączenia sędziego powołanego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa

Część II. Wybór orzeczeń

 • Wprowadzenie
 • 1. Uchwała połączonych 3 Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r. (BSA I-4110-1/20)
 • 2. Postanowienie SN z 16.9.2021 r. (I KZ 29/21)
 • 3. Postanowienie SN z 29.9.2021 r. (V KZ 47/21)
 • 4. Postanowienie SA w Gdańsku z 14.10.2021 r. (II AKa 154/21)
 • 5. Uzasadnienie wyroku SO w Słupsku z 4.10.2021 r. (VI Ka 335/21)
 • 6. Selekcja relewantnych orzeczeń

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 384
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 590 g
 • ISBN: 978-83-8291-062-9
 • EAN: 9788382910629
 • Kod serwisu: 00935400

Kategorie