BHP w oświacie

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,75 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Całościowe omówienie „oświatowych" przepisów bhp wraz z wzorami dokumentów powypadkowych (np. protokół powypadkowy dla ucznia), list kontrolnych do przeglądu spełnienia wymagań bhp i dokumentów związanych z przeglądami warunków bhp w placówkach. Gotowe programy szkoleń i karty ocen ryzyka zawodowego nauczycieli. Omówiono także wymagania dla poszczególnych pracowni i zasady postępowania w tych pracowni (fizyczna, chemiczna, wf, warsztaty szkolne)... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). To rozporządzenie wprowadziło wiele nowych obowiązków i zadań do wdrożenia głównie dla dyrektorów szkół.

Jedną z tych nowości jest program szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także poprawione dokumenty powypadkowe i karty oceny ryzyka zawodowego oraz zmienione wymagania dla pracowni szkolnych.

Obecnie nie ma na rynku takiej pozycji książkowej, która całościowo interpretuje przepisy bhp w placówkach oświatowych. A w związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie oświaty, zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji jak przygotować szkołę pod kątem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo potrzebne. Dlatego każdy dyrektor szkoły a także organ prowadzący powinien zaopatrzyć się w prezentowaną publikację. Tu znajdzie nie tylko opis zadań jakie musi wdrożyć, ale objaśnienie jak je poprawnie zinterpretować, co więcej otrzymuje szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz co kluczowe wzory dokumentów.

Jedną z głównych wartości prezentowanej książki są wzory, odnoszące się do najważniejszych zakresów:

 • Wzory związane z wypadkami, w tym wzór protokołu powypadkowego ucznia, wzory informacji zebranych od świadków wypadku.
 • Wzory związane z przeglądem warunków bhp w szkole (budynki i teren).
 • Wzory i listy kontrolne wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów bhp przez placówkę.

W tym:

 • Ramowy program instruktażu ogólnego,
 • Ramowy program instruktarzu stanowiskowego,
 • Program szkolenia nauczyciela,
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
 • Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • Ramowy programu szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia określonego w części V załącznika 1 do SzkolBHPR,
 • Protokół z przebiegu egzaminu,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp,
 • Wzór skierowania na badania lekarskie,
 • Terminarz badań lekarskich pracowników,
 • Protokół kontroli obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
 • Zawiadomienie o wypadku złożone przez poszkodowanego,
 • Zawiadomienie o wypadku złożone przez osobę trzecią,
 • Powołanie w szkole zespołu powypadkowego,
 • Powołanie pracownika zadań służby bhp na członka zespołu powypadkowego,
 • Powołanie społecznego inspektora pracy/ przedstawiciela pracowników szkoły do konsultacji w zakresie bhp na członka zespołu powypadkowego,
 • Wniosek o wydanie opinii o urazie,
 • Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie,
 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • Karta wypadku,
 • Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez poszkodowanego,
 • Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez członka rodziny.

Kolejna ważna kwestia opisana w publikacji to zasady prowadzenia szkoleń bhp w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji. To nowy obowiązek, który musi zorganizować dyrektor szkoły.

Nabywając publikację otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o najważniejszych zmianach w przepisach o szkoleniach z zakresu bhp, w tym o szkoleniu wszystkich pracowników placówki oświatowej w zakresie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy we wszystkich najczęstszych „szkolnych" przypadkach,
 • praktyczną pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • zbiór ponad 20 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak należy sporządzać ocenę ryzyka zawodowego nauczyciela?
 • Jak prowadzić dokumentację powypadkową ucznia?
 • Co powinno znaleźć się programie szkoleń nauczycieli?
 • W jakiem terminie należy przeprowadzić szkolenia okresowe a w jakim wstępne?
 • Jak kara grozi dyrektorowi za nieterminowe szkolenia z zakresie bhp pracowników?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 340
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 560 g
 • ISBN: 978-83-8198-468-3
 • EAN: 9788381984683
 • Kod serwisu: 00847700

Kategorie