Bestseller

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

 • 169,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowany komentarz do ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to fundament działalności dla wielu podmiotów a w szczególności dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnymi. Jednak tematyka jaką porusza ten komentarz... więcej ›

Opis książki

Prezentowany komentarz do ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to fundament działalności dla wielu podmiotów a w szczególności dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnymi. Jednak tematyka jaką porusza ten komentarz dotyczy każdego z nas. Woda to niej będzie ta publikacja.

Sam akt prawny nie jest duży, to jedynie 34 artykuły podzielone na 7 rozdziałów. Na tej przestrzeni znalazły się następujące zakresy:

 • zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu,
 • zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • organ regulacyjny (PGW Wody Polskie)
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług,
 • przepisy karne i kary pieniężne.

Co jednak skłoniło nas do przygotowania komentarza właśnie teraz? Przede wszystkim kilka istotnych nowelizacji, które znacząco wpływają na prezentowany akt prawny są to:

 • Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (tzw. duża nowelizacja, zmieniająca m.in. zasady zatwierdzania taryf wodnych)
 • Ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (nowy akt prawnych wprowadzający m.in. życie regulacje unijne)
 • Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (dodaje art. 19 a, który wprowadza zmiany w zakresie wydawania warunków przyłączenia)

A także planowanych zmian w tym wynikających z Dyrektywy dotyczącej wody pitnej oraz dużej nowelizacji Prawa wodnego.

Tylko w naszym praktycznym komentarzu zebrano wielu kluczowego orzecznictwa, przykładów, pism i interpretacji, ponieważ zmiana z 2017 roku mocno wpłynęła na procedury i zasady oraz podział kompetencji.

W publikacji prezentujemy szczegółowe omówienie procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Chociaż decyzja wydawana jest raz na 3 lata, istnieją możliwości wcześniejszego opracowania nowego wniosku taryfowego lub do jego modyfikacji.

Wiele miejsca w komentarzu poświęcamy nowemu regulatorowi jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To do tego podmiotu należy

 1. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 2. zatwierdzanie taryf;
 3. rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług;
 4. wymierzanie kar pieniężnych;
 5. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowanie informacji o tych cenach;
 6. sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadza do przepisów ustawy o zbiorowym, m.in. określenie na poziomie ustawowym zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci (nowy art. 19a).

Wprowadzenie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 19a skorelowane zostało z obowiązkiem zmiany gminnych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tym przepisie ustawodawca zdecydował się wprowadzić również inne elementy dotychczas umieszczane w gminnych regulaminach. Są nimi m.in. obligatoryjne elementy każdego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci (ust. 4), czy też okres ważności wydanych warunków (2 lata od ich wydania – ust. 7). W nowo dodanym przepisie art. 19a zdecydowano się również na jednoznaczne wskazanie, że nie pobiera się opłat za:

 • wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot;
 • odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.

Celem wydanej 23.12.2020 r. nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest poprawa bezpieczeństwa wody pitnej i zwiększenie zaufania konsumentów do kranówki, która jest wielokrotnie tańsza i bardziej ekologiczna niż woda butelkowana. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązku zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę do picia. Na drożenie tej dyrektywy zostało kilka miesięcy, ponieważ okres dostosowawczy kończy się 12 stycznia 2023 r.

Książka odpowiada m.in. na następujące pytania: 

 • Czy konieczne jest złożenie nowego wniosku taryfowego w 2021 r.?
 • Z jakich elementów składa się wniosek taryfowy?
 • Czy Wody Polskie mogą nie zgodzić się z zaproponowanymi taryfami?
 • Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Czy można skorygować wniosek taryfowy po jego zaakceptowaniu przez Wody Polskie?
 • Co oznacza dyrektywa dot. wody pitnej dla gmin?
 • Jakie obowiązki będę wynikały dla przedsiębiorstw wod-kan w związku z dyrektywą?
 • Jakie są terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej?

W komentarzu znajdą się też liczne wzory dokumentów, w tym regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wnioski taryfowe, uchwały i pisma.

Z uwagi na swoją zawartość komentarz jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego pracownika w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, urzędach gmin i miast w szczególności w wydziałach gospodarki komunalnej a także wśród pracowników Wód Polskich.

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz wzory dokumentów, uchwał i pism, w tym m.in.: 

 • wzór uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków,
 • wzór uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • propozycje odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego z zakresu postępowania taryfowego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 305
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-221-0
 • EAN: 9788382912210
 • Kod serwisu: 00939900

Kategorie