dr Krzysztof Filipek

Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, doradca licznych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie m.in. bezpieczeństwa wodnego, wód opadowych oraz zagadnień formalnoprawnych.