dr Witold Borysiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Laureat I nagrody w XLVIII Konkursie "Państwa i Prawa" za najlepszą rozprawę doktorską za pracę "Dziedziczenie - konstrukcja prawna i ochrona". Odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie oraz w Instytucie Europejskiego Prawa Deliktów w Wiedniu.

Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Były członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji, a także pomysłodawca i redaktor Zbiorów Orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego.

  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
    15% taniej
    Promocja
    Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór...
    Seria: Komentarze Becka
    Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
    254,15 zł 299,00 zł
    Prezentowana publikacja to komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór...
  • Notarialne poświadczenie dziedziczenia
    Bestseller
    Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    141,55 zł 149,00 zł
    Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w...
  • Medical Law
    Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu...
    Seria: Inne
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk, PDF
    426,55 zł 449,00 zł
    Medical Law jest pierwszym handbookiem z zakresu prawa medycznego wydanym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia go na tle dostępnych zagranicznych podręczników i opracowań zbiorowych z zakresu...
  • Tom IV A. Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki
    15% taniej
    Bestseller Promocja
    Komentarz uwzględnia stan prawny na połowę 2018 r. (a także ustawę z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1689, która weszła w życie...
    Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
    279,65 zł 329,00 zł
    Komentarz uwzględnia stan prawny na połowę 2018 r. (a także ustawę z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1689, która weszła w życie...
  • Tom IV B. Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz
    15% taniej
    Promocja
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 18.6.2018 r. oraz stan literatury i judykatury na maj 2018 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
    Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
    279,65 zł 329,00 zł
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 18.6.2018 r. oraz stan literatury i judykatury na maj 2018 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
  • Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego. Tom 1
    15% taniej
    Promocja
    Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój...
    Seria: System Prawa Medycznego
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
    339,15 zł 399,00 zł
    Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego poświęcony jest instytucjom prawa medycznego (elementom stosunku prawa medycznego). We wszystkich dziedzinach prawa medycznego wyzwania stawiane przez rozwój...
  • Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)
    15% taniej
    Promocja
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.3.2017 r. oraz stan literatury i judykatury na koniec 2016 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
    Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
    279,65 zł 329,00 zł
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.3.2017 r. oraz stan literatury i judykatury na koniec 2016 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
  • Tom III A. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna
    15% taniej
    Promocja
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.12.2016 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2016 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
    Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
    279,65 zł 329,00 zł
    Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.12.2016 r. oraz stan literatury i judykatury na połowę 2016 r. Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Najnowsze zmiany...
  • Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86
    15% taniej
    Promocja
    NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz...
    Seria: Duże Komentarze Becka
    Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk
    339,15 zł 399,00 zł
    NAJOBSZERNIEJSZY KOMENTARZ DO USTAWY ZASADNICZEJ Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 20 lat z zaangażowaniem i przy wsparciu wybitnych ekspertów tworzy komentarze dopasowane do potrzeb oraz...
  • Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10
    Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne...
    Seria: System Prawa Prywatnego
    Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk
    331,55 zł 349,00 zł
    Tom 10. Systemu Prawa Prywatnego obejmuje kompleksowe omówienie czwartej księgi Kodeksu cywilnego, obejmującej art. 922–1088, dotyczącej prawa spadkowego. Publikacja ta: pozwoli na dokładne...
  • Prace z prawa cywilnego
    Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników...
    Seria: Monografie Prawnicze
    Rok wydania: 2010 | Wersja: Druk, PDF
    75,05 zł 79,00 zł
    Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników...