Przedsprzedaż

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Autor: dr hab. Anna Błachnio-Parzych, dr Jerzy Jendrośka, prof. INP PAN dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, Mirosława Malczewska, prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz, prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik, prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus, prof. UAM dr hab. Anna M. Potyrała, prof. UJ dr hab. Nina Półtorak, dr Ewa Skibińska, prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr Witold Sobczak, dr Marzena Szabłowska, prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc, prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Iga Ziulczyk-Nierubca

W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omówiono poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obywatelstwo Unii i systematyzuje prawa dotyczące jednostek wynikające z konstytucji poszczególnych państw członkowskich, Europejskiej Konwencji o Ochronie... więcej ›

Więcej o książce

W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omówiono poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obywatelstwo Unii i systematyzuje prawa dotyczące jednostek wynikające z konstytucji poszczególnych państw członkowskich, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy, bazując na niepodzielnych, powszechnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności. Karta Praw Podstawowych wspiera także zrównoważony rozwój wszystkich krajów i zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości. Ponadto, opierając się na bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, popartym przykładami, pokazuje, jak w praktyce wygląda stosowanie fundamentalnych praw człowieka i obywatela, związanych m.in. z: ochroną konsumentów, środowiska naturalnego, danych osobowych, zakazem dyskryminacji.

Publikacja ta pozwala na:

 • dokładne poznanie fundamentalnych praw obywatela obowiązujących nie tylko na terenie własnego kraju, lecz także na terenie całej Unii Europejskiej;
 • uniknięcie odpowiedzialności wynikającej z nieodpowiedniego korzystania z praw podstawowych;
 • spojrzenie na fundamentalne prawa człowieka nie tylko od strony teoretycznej, lecz także praktycznej ze względu na bardzo bogate orzecznictwo.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

 • godności człowieka – dotyczącej prawa do życia, integralności cielesnej oraz zakazu tortur, poniżającego traktowania lub karania, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz handlu ludźmi;
 • wolności – obejmującej bezpieczeństwo, życie prywatne i rodzinne (w tym problematykę łączenia rodzin), ochronę danych osobowych; prawo do nauki, własności oraz azylu; wolność myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji, zgromadzania oraz stowarzyszania się, sztuki i nauki, wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy;
 • równości – odnoszącej się do zakazu dyskryminacji oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz płciowej, a także do praw dziecka, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych;
 • solidarności – stosowanej w związku z: szeroko pojętymi uprawnieniami pracowniczymi, pomocą społeczną i mieszkaniową, pomocą socjalną, dostępem do służby zdrowia oraz ochroną środowiska i konsumentów;
 • praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a także prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu;
 • wymiaru sprawiedliwości – obejmującego rzetelny proces sądowy, domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym oraz zasadę ne bis in idem procedatur;
 • postanowień ogólnych – wskazujących, poza zakresem stosowania Karty, zakres i wykładnie gwarantowanych praw oraz zasad, poziom ochrony oraz zakaz nadużywania fundamentalnych praw.

Komentarz adresowany jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków poruszających się w dziedzinach prawa Unii Europejskiej. Szczególnie pomocny będzie dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów oraz studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i politologicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką praw i wolności obywatelskich.

Szczegóły

Premiera: 12 grudnia 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-8198-063-0
Liczba stron: 1450
Oprawa: Twarda
Waga: 1545 g