Sprawdź fragment

Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Tom 7

Sprawdź fragment

Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 7. Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego. Drugie wydanie Tomu 7. uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z:... więcej ›

Opis książki

Tom 7. Systemu Prawa Administracyjnego zawiera całościowe omówienie zagadnień dotyczących prawa administracyjnego materialnego.

Drugie wydanie Tomu 7. uwzględnia wszystkie zmiany w stanie prawnym, które ukazały się od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z:

 • ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych;
 • ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), które m.in. wyeliminowały pojęcia i instytucje nieznane w rozporządzeniu eIDAS i dostosowały terminologię krajowych aktów prawnych do terminów występujących w tym rozporządzeniu oraz uregulowały te obszary, które niezbędne są do umożliwienia stosowania rozporządzenia eIDAS na gruncie prawa polskiego, tj. m.in. wyznaczono organ nadzoru;
 • ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443), które rozszerzyły katalog robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
 • ustawy z 5.2.2015 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1551 ze zm.), które zapewniają zapewnienia odpowiednie wsparcie rolników poprzez wdrożenie na poziomie krajowym zreformowanego systemu płatności bezpośrednich;
 • ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), które uprawniają do tzw. świadczeń wychowawczych dla rodzin wychowujących dzieci.

Autorzy uwzględniają także zmiany z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1183) dotyczące m.in. wprowadzenia do KPA odrębnego działu IVa. ,,Administracyjne kary pieniężne”, którego przepisy będą określały zasady nakładania kar administracyjnych, tj. dyrektyw wymiaru kary, przypadki uzasadniające odstąpienie od nałożenia kary i udzielenie przez organ administracji publicznej pouczenia, przedawnienie nałożenia i egzekucji kary, a także zasady odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorzenia kary. Projektowane rozwiązania będą stanowiły uzupełnienie regulacji przewidzianych w przepisach szczególnych, przy poszanowaniu zasady, że przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym (lex specialis derogat legi generali). Ważna dla analizowanego zagadnienia sankcji administracyjnych będzie wprowadzona zasada przyjaznej interpretacji prawa (in dubio pro libertate), która stosowana na etapie wykładni prawa ma nie tylko urzeczywistniać rozstrzygania spraw na korzyść strony, ale ma również służyć pogłębianiu zaufania obywateli do państwa.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo, dorobek judykatury i kwestie doktrynalne.

W publikacji omówiono takie kwestie jak:

 • pojęcie i istota prawa administracyjnego materialnego;
 • zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego (m.in. granice regulacji, wyznaczenie zakresu, wartości, wyznaczenie pojęcia instytucji prawa administracyjnego materialnego);
 • strategie, plany i programy (m.in. klasyfikacja planów, procedury przygotowania aktów planowania, warunki efektywności i skuteczności norm planowanych, wykonywanie norm planowanych i egzekucja ich postanowień);
 • nakaz i zakaz (m.in. kategorie na tle działań podejmowanych przez organy administracji);
 • uprawnienia administracyjne, takie jak: uprawnienia ściśle związane z osobistym statusem jednostki (uprawnienia osobiste), uprawnienia zawodowe, uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, uprawnienia do wykonywania zadań lub funkcji zleconych z zakresu administracji publicznej, uprawnienia do wsparcia ze środków publicznych, uprawnienia o charakterze majątkowym (rzeczowym), zezwolenia i koncesje;
 • rzeczy i urządzenia publiczne (m.in. powszechne korzystanie z rzeczy publicznej, szczególne korzystanie z rzeczy publicznych, zasady korzystania z urządzeń publicznych);
 • wpisy do rejestrów, ewidencji i innych urzędowych wykazów (m.in. wpisy do rejestrów publicznych w funkcjonowaniu norm prawa administracyjnego, charakter prawny wpisów);
 • specjalny status prawny (m.in. konstrukcja, status specjalny na tle regulacji prawnych dotyczących sytuacji rzeczy);
 • ciężary i świadczenia publiczne (m.in. konstrukcyjne pojęcie, zakres, charakter oraz rodzaje);
 • administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych (m.in. istota prawa własności, konstytucyjne podstawy administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności jako podstawowego prawa rzeczowego, wywłaszczenia, reprywatyzacja);
 • sankcje administracyjne w teorii prawa oraz w prawie administracyjnym;
 • instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. W nowym wydaniu Autorzy, oprócz aktualizacji związanej ze zmianami legislacyjnymi, odwołują się do uaktualnionego piśmiennictwa, prezentują także najnowsze poglądy przedstawicieli doktryny. Powołują także najnowsze orzecznictwo jako przykłady konkretnych rozstrzygnięć związanych z omawianymi zagadnieniami.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Administracyjnego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 756
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1320 g
 • ISBN: 978-83-255-9532-6
 • EAN: 9788325595326
 • Kod serwisu: 00699800

Kategorie