Przedsprzedaż

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 236,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: prof. USz dr hab. r.pr. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego, aktualizowany przez prof. dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską, stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o: ustawę z 28.7.2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego, aktualizowany przez prof. dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską, stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o:

 • ustawę z 28.7.2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.),
 • art. 98–124 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ).

Czytelnik ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:

 • wysokości opłat we wszystkich rodzajach spraw;
 • wysokości opłat w procesie, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy;
 • wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa spadkowego;
 • należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym;
 • zwolnienia od kosztów sądowych;
 • wykonania orzeczeń w zakresie należności sądowych;
 • postępowania rozpoznawczego.

Komentarz uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.

Niniejsze, 10. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo omawia wszelkie zmiany, zarówno już dokonane jaki i w oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3137).

Do kosztów sądowych zaliczamy opłaty i wydatki.

Pierwsze z nich mają ulec znaczącemu podwyższeniu. Wzrosną przede wszystkim opłaty stałe, które pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz wybranych sprawach o prawa majątkowe. Ich wysokość jest niezależna od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia i do tej pory musiała mieścić się w widełkach 30 – 5000 zł. Nowy zakres obejmuje natomiast kwoty od 30 do 10 000 zł.

Zwiększone zostaną m.in. opłaty związane z pozwami o rozwód, czy postępowaniem spadkowym. Zmiany czekają też przedsiębiorców – wzrosną koszty pozwów o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie, stwierdzenie nieważności bądź ustalenie istnienia uchwały. Z większą opłatą wiązać się będą także opłaty ponoszone w postępowaniu wieczystoksięgowym, w niektórych sprawach rejestrowych, w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Podwyższeniu ulegnie także opłata podstawowa, która obowiązuje wówczas, gdy przepisy przewidują, że dane pismo podlega opłacie, ale jej wysokość nie została jak dotąd precyzyjnie ustalona.

Projekt zakłada także likwidację możliwości nieodpłatnego uzyskania wydanego w danej sprawie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu zmian, nowela ma spełniać cztery podstawowe cele, takie jak:

 1. dostosowanie wysokości opłat sądowych do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza oraz aktualnego poziomu cen dóbr i usług.
 2. obniżenie nakładów finansowych Skarbu Państwa na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości.
 3. racjonalizacja systemu opłat.
 4. redukcja zbędnego obciążenia sądów.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych – adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Szczegóły

Premiera: 15 sierpnia 2019
Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 10
ISBN: 978-83-812-8954-2
Liczba stron: 800
Oprawa: Twarda
Waga: 675 g