Ustawa o radcach prawnych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 239,20 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa wykładnia przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego. Komentarz zawiera najważniejsze akty prawne wydane przez samorząd radców prawnych oraz Krajową Radę Radców Prawnych, a także dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz dorobek nauki... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.).

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące:

 • zasad wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego;
 • zasad organizacji i działania samorządu radców prawnych;
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.

Publikacja składa się z dwóch Części – A i B. Pierwsza zawiera komentarz do poszczególnych artykułów omawianej ustawy z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego, w tym m.in. zmian wprowadzonych:

 • ustawą z 1.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), która wprowadziła zmiany w niektórych ustawach, dostosowujące występującą w nich terminologię do aktualnego stanu prawnego. W ustawie o radcach prawnych usunięto nieistniejące już w polskim systemie pojęcia „sądu wojewódzkiego” oraz „pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych” i zastąpiono je aktualnymi terminami – weszła w życie 30.11.2021 r.;
 • ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która rewolucjonizuje podejście do tematu doręczeń poprzez przyjęcie, że doręczenie elektroniczne jest priorytetem przed doręczeniem papierowym i wprowadza publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową – weszła w życie 5.10.2021 r.;
 • ustawą z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), która wyłącza stosowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych wobec drukowania i doręczania zadań wraz z opisami istotnych zagadnień poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, w przypadkach gdy wartość zamówień jest mniejsza niż progi unijne – weszła w życie 1.1.2021 r.;
 • ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1673), która nowelizuje kwestię zastępowania radcy prawnego przez aplikanta radcowskiego – weszła w życie 17.9.2019 r.;
 • ustawą z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), która reguluje tryb i zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych, pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej oraz relację obowiązku zachowania tajemnicy do żądania ujawnienia danych, wystosowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – weszła w życie 4.5.2019 r.;
 • ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.), która precyzuje materię objętą obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego – weszła w życie 1.1.2019 r.;
 • ustawą z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467), mającą na celu usprawnienie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, między innymi poprzez wyłączenie przedmiotowe zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach ściśle związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności  – weszła w życie 1.1.2019 r.

Część B zawiera najważniejsze akty prawne wydane przez samorząd radców prawnych oraz Krajową Radę Radców Prawnych – w tym m.in. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego oraz Uchwałę Nr 152/VII/2010 w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.

W publikacji przedstawiono również dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz dorobek nauki odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co gwarantuje Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny oraz walor praktyczny publikacji. Dzieło jest wydaniem unikatowym również ze względu na Autorów, łączących doświadczenia naukowe z wieloletnią praktyką w doradztwie prawnym związanym z analizowaną tematyką.

Komentarz został przygotowany z myślą o radcach prawnych,aplikantach radcowskich, a także o osobach świadczących pomoc prawną w kancelariach.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1140
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 960 g
 • ISBN: 978-83-8291-126-8
 • EAN: 9788382911268
 • Kod serwisu: 00934900

Kategorie

Tagi